ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ COCA COLA

Μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας MOVE WEEK οι Γυμναστές του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους βρέθηκαν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στα Κεντρικά γραφεία της Coca Cola . Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ελλοχεύει για την υγεία ο καθιστικός τρόπος ζωής . Ο στόχος της εκδήλωσης «ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιτεύχθηκε αφού τα 35 περίπου άτομα από το προσωπικό της Coca Cola συμμετείχαν με όρεξη και ενθουσιασμό.