ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, «Αθλητισμός Για Όλους» και «Εθνικής Φρουράς» για την περίοδο 2022 – 2023.

 

Συγκεκριμένα γίνονται δεκτές αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για τις ακόλουθες θέσεις :

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:             

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας

 

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Ρυθμικής ή Ενόργανης Γυμναστικής

 

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Καράτε ή Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Μαύρη Ζώνη και 3 Νταν στο Καράτε

 

ΛΕΜΕΣΟΣ :

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας

 

ΛΑΡΝΑΚΑ : 

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας

 

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα Ρυθμικής ή Ενόργανης Γυμναστικής

 

ΠΑΦΟΣ :

 • 2 θέσεις Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ :

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οποιασδήποτε ειδικότητας

 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων:

 

 1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Ισότιμου και Αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.
 3. Να κατέχουν  πιστοποιημένη  (με  βάση  τα  κριτήρια  της  Επιτροπής  Δημόσιας Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Σημ.1    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος μαζί με το αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός στο πτυχίο τους) μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των πτυχίων/διπλωμάτων που είναι στην αγγλική γλώσσα).

 

Σημ.2 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΡΙΟ) (εξαιρουμένων των μεταπτυχιακών τίτλων που είναι στην αγγλική γλώσσα).

 

Σημ.3  Νοείται ότι όλα τα πιστοποιητικά των Πτυχίων/Διπλωμάτων, καθώς και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι από αξιολογημένα προγράμματα σπουδών και αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Ο ΚΟΑ δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας ΚΑΙ Αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 

Σημ.4 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε έτος υπηρεσίας που δηλώνεται ως εμπειρία, για σκοπούς μοριοδότησης.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στο Κεντρικό Γραφείο ΑΓΟ στα γραφεία του ΚΟΑ, Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου Έγκωμη, 2400 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 3.00μμ.

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, στα τηλέφωνα 22897202, 22897249, και 22897227 και από τις ιστοσελίδες του ΚΟΑ και του Προγράμματος ΑΓΟ www.cyprussports.org και www.ago.org.cy αντίστοιχα.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Λευκωσία, 5 Οκτωβρίου 2022

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟ 2022 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα Όλων των Επαρχιών 2022 – 2023

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   πατήστε εδώ:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας  ΛΕΜΕΣΟΥ πατήστε εδώ:

ΛΕΜΕΣΟΣ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας  ΛΑΡΝΑΚΑΣ  πατήστε εδώ:

ΛΑΡΝΑΚΑ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  πατήστε εδώ:

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας  ΠΑΦΟΥ  πατήστε εδώ:

ΠΑΦΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους». Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι στις 17/06/22 και ώρα 12:00.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΕΝΤΥΠΑ      

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27Σ/2022

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει την ακύρωση του Διαγωνισμού  27Σ/2022 για την «Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» καθότι έχουν προκύψει νέες μη προβλέψιμες ανάγκες κατά την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.  Θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός εντός των επόμενων ημέρων.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει την περίοδο 1η Ιούλιου με 10 Αυγούστου 2022 σε όλες τις επαρχίες, μεταξύ των ωρών 7:00 – 15:00, για παιδιά ηλικίας 6 με 13 χρόνων.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής εγγραφής. Επίσης θα υπάρξει και συγκεκριμένος αριθμός θέσεων επιλαχόντων για κάθε χώρο διεξαγωγής του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε αριθμό αίτησης και ΟΧΙ αριθμό θέσης.

Όσοι εξασφαλίσουν θέση, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΑΓΟ  παρουσιάζοντας την απόδειξη καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής (θα λάβουν ενημέρωση μέσω email με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, τα στοιχεία του λογαριασμού) και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως του παιδιού κατόπιν διευθέτησης τηλεφωνικού ραντεβού.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής:

 • €200 ανά παιδί
 • €340 για δύο (2) παιδιά της ίδιας οικογένειας
 • €460 για τρία (3) παιδιά της ίδιας οικογένειας
 • €580 για τέσσερα (4) παιδιά της ίδιας οικογένειας

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΑΓΟ www.ago.org.cy  τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Επαρχία Λευκωσίας 6/6/22 και ώρα 9.00πμ
 • Επαρχία Λεμεσού 7/6/22 και ώρα 9.00πμ
 • Επαρχία Λάρνακας 8/6/22 και ώρα 9.00πμ
 • Επαρχία Πάφου 8/6/22 και ώρα 9.00πμ
 • Επαρχία Αμμοχώστου 8/6/22 και ώρα 9.00πμ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους». Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι στις  31/05/22 και ώρα 12:00.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     ΕΝΤΥΠΟ 1    ΕΝΤΥΠΟ 2

Προγράμματα Όλων των Επαρχιών 2021 – 2022

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ πατήστε εδώ:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας ΛΕΜΕΣΟΥ πατήστε εδώ:
ΛΕΜΕΣΟΣ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας ΛΑΡΝΑΚΑΣ πατήστε εδώ:
ΛΑΡΝΑΚΑ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ πατήστε εδώ:
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Για να δείτε τις ώρες και το τόπο διεξαγωγής όλων τα προγραμμάτων της Επαρχίας ΠΑΦΟΥ πατήστε εδώ:
ΠΑΦΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους  Φυσικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» για την περίοδο 2021 – 2022.

 

Συγκεκριμένα γίνονται δεκτές αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τις ακόλουθες θέσεις :

 

ΛΕΜΕΣΟΣ:

 

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής

 

ΠΑΦΟΣ:

                                   

 • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ταεκβοντό ή Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με Μαύρη Ζώνη και 3 Νταν στο Ταεκβοντό

 

Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στο Κεντρικό Γραφείο ΑΓΟ στα γραφεία του ΚΟΑ, Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου Έγκωμη, 2400 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 3.00μμ.

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, στα τηλέφωνα 22897202, 22897249, και 22897227 και από τις ιστοσελίδες του ΚΟΑ και του Προγράμματος ΑΓΟ www.cyprussports.org και www.ago.org.cy αντίστοιχα.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟ 2021 – 2022

 

Λευκωσία, 31 Μαΐου 2021

 

Δημιουργία Πλατφόρμας online εκγύμνασης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εποχής λόγω της πανδημίας COVID-19, έχουν δημιουργήσει πλατφόρμα online εκγύμνασης, η οποία είναι προσβάσιμη δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο στον σύνδεσμο:
Στην πλατφόρμα προσφέρονται μαθήματα γυμναστικής για παιδιά, ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας από τους γυμναστές του προγράμματος ΑΓΟ.
Αρωγός στην πρωτοβουλία αυτή είναι οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, οι οποίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή και Υγεία», το οποίο προάγει έναν υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής, στηρίζουν τη δημιουργία της πλατφόρμας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερους φίλους του αθλητισμού να γυμναστούν από το σπίτι. Την πλατφόρμα θα εμπλουτίζουν επίσης συμβουλές υγείας, διατροφής και άθλησης.