Ετήσια Προγράμματα 2020 – 2021

Έναρξης των μαθημάτων στις 7/9/2020

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Σαματά Αγγέλα 99425723
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Παναγίδου Χάρις 99488154
ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ
Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-16:30 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΕΠΙΣΚΟΠΗ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
Α’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Σαματά Αγγέλα 99425723
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Δευτέρα & Τετάρτη 13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Δ΄ΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα & Πέμπτη 15:00-16:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Β΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΚΕ ΛΗΤΩ
Τρίτη & Παρασκευή 14:15-15:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Β΄ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:30 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-15:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΑ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Παναγίδου
Χάρις
99488154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Αυξεντίου          Κωνσταντίνος 99688184
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΙΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 14:05-15:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΘ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:30 Βασιλείου Χρύσανθος 96452505
ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
09:00-10:00
Βασιλείου Χρύσανθος 96452505
Θ΄ ΚΑΨΑΛΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Α΄ΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
10:00-11:00
Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Β΄ΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη
Σάββατο
14:15-15:15
11:15-12:15
Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΙΕ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-17:00
08:30-10:00
Πουργούρη Έλενα 99553423
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ
Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
10:00-11:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΚΥΒΙΔΕΣ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
09:30-10:30
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΠΑΧΝΑ Τετάρτη
Σάββατο
15:15-16:45
10:45-12:15
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΙΣΤ΄ΖΑΚΑΚΙ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
09:30-10:30
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:30
09:00-10:30
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Σάββατο 09:00-10:30 Παναγίδου Χάρις 99488154
ΕΡΗΜΗ Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
10:05-11:05
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΚΟΛΟΣΣΙ Α΄ Τετάρτη
Σάββατο
14:05-15:05
09:00-10:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

Γ΄ΥΨΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΚΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

16:15-17:15

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΙΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΗ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

16:45-17:45

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σάββατο

09:00-11:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σάββατο

10:30-12:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΙΕ’ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

Α΄ΥΨΩΝΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

ΚΑ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΙΕ’ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:30

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

14:00-15:00

Πουργούρη
Έλενα

99553423

Ε’ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Σάββατο

09:00-10:00
10:00-11:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ

Τετάρτη

15:15-16:15
16:15-17:15

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

Σάββατο

11:15-12:15
12:15-13:15

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄

Τετάρτη

15:00-16:00
16:00-17:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

 Σάββατο

09:00-10:00
10:00-11:00

         ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα &
Πέμπτη

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τρίτη & Παρασκευή

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τετάρτη
Σάββατο

13:15-16:00
10:00-12:15

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΙΖ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

16:00-17:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Τετάρτη
Σάββατο

16:00-17:00
10:00-11:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Τετάρτη
Σάββατο

14:00-15:00
11:00-12:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Ι’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

Α΄ΥΨΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη &
Παρασκευή

13:05-14:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη &
Παρασκευή

14:15-15:15

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΘ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
08:00-09:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

15:15-16:15
10:15-11:15

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

16:30-17:30
11:30-12:30

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ

Δευτέρα
Πέμπτη

08:30-10:00

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

09:00-09:45

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ

Δευτέρα
Πέμπτη

09:45-10:45
10:30-11:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ

Δευτέρα &
Τετάρτη

09:30-11:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΝΕΜΟ

Δευτέρα Παρασκευή

11:00-12:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη &
Παρασκευή

11:45-12:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Τρίτη &
Παρασκευή

09:00-11:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ

Δευτέρα &  Παρασκευή

10:30-11:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τρίτη &
Παρασκευή

09:00-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕRΜΑ BABYLAND

Τρίτη
Πέμπτη

11:15-12:00
09:15-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Τετάρτη

10:00-11:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:00-20:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:30-22:00
19:30-21:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-21:30 Πισσούριος Χαράλαμπος 99599119
Τρίτη 20:00-21:30 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Τετάρτη 20:00-21:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 19:00-21:00 Χρίστου Γιωργούλα 99517814
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-21:30 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη  Παρασκευή 19:00-20:00
19:30-20:30
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 20:00-21:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &  Πέμπτη 18:00-21:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 20:00-22:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &
Τετάρτη
20:00-21:30 Λοϊζίδης Χριστάκης 99674547
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη  Πέμπτη 20:30-22:00
20:45-22:15
Πουργούρη Έλενα 99553423
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 18:30-20:30 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη & 18:30-20:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Σάββατο 11:15–13:15

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00
09:00-10:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Τρίτη & Πέμπτη
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

10:00-11:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΠΑΚ

Δευτέρα & Πέμπτη

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

09:00-10:00

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΤ

Τρίτη & Πέμπτη & Παρασκευή

07:00-08:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

18:30-19:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

19:45-20:45

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:20-09:20

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Παρασκευή

08:10-09:10

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τρίτη &
Πέμπτη

08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-TABATA

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00
18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
PILATES

Τρίτη & Παρασκευή

17:00-18:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
POUND WORKOUT-TABATA

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND

Δευτέρα &
Τετάρτη

08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τετάρτη
Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Δευτέρα & Πέμπτη

17:30-18:30
18:30-19:30

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:15-19:15

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-19:30

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
BODY ENERGY

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-20:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΥΡΓΟΣ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:15-20:15

Πουργούρη Έλενα

99553423

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT

Δευτέρα & Τετάρτη

18:30-19:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-PERFECT LEGS

Τρίτη & Παρασκευή

10:00-11:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ- FULL BODY WORK OUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-19:30

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – PILATES

Δευτέρα Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES

Τρίτη & Πέμπτη

17:00-18:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Σάββατο

18:30-19:30
08:00-09:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
08:15-09:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ Δευτέρα
Τετάρτη
09:50-10:35
08:20-09:05
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Δευτέρα
Τετάρτη
10:50-11:35
09:15-10:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ
Τρίτη
Τετάρτη
09:45-10:30
10:00-10:45
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τρίτη
Παρασκευή
10:30-11:30
10:00-11:00
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ
Τετάρτη
Πέμπτη
09:00-09:45
09:30-10:15
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 08:30-09:30 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Τρίτη
Παρασκευή
08:45-09:30
09:00-09:45
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Σάββατο 11:00-12:30 Καλλονά
Κούλλα
99913834
ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δευτέρα
Πέμπτη
10:15-11:00
11:00-11:45
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τρίτη Πέμπτη 16:00-17:00
15:30-16:30
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 10:15-11:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ Τετάρτη
Παρασκευή
08:30-09:15
09:45-10:30
Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Τρίτη
Πέμπτη
09:45-10:30
09:15-10:00
Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ Τρίτη & Παρασκευή 08:30-09:30 Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ
Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-10:30 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ – ΧΟΡΟΣ Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-11:15 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΝ
Τρίτη
Σάββατο
17:15-18:00
10:45-11:30
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 08:30-09:15 Καφούρης Δημήτρης 97777718

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
Δευτέρα & Πέμπτη  09:30-11:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
FLOORBALL
Πέμπτη 13:40-15:10 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΟΝ
Τρίτη 09:30-11:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ
Δευτέρα &  Τετάρτη 11:45-12:30 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Σάββατο 11:00-12:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Τετάρτη 09:00-10:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 11:00-12:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Τρίτη & Παρασκευή 09:15-10:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Σαματά Αγγέλα 99425723
ΙΔΡΥΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:15 Καφούρης Δημήτρης 97777718

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.