Έναρξη Προγράμματος 10 Σεπτεμβρίου 2018

Οι πιο κάτω Δήμοι και Κοινότητες επιχορηγούν τα ακόλουθα Προγράμματα για τους Δημότες τους:

  • Ο Δήμος Τσερίου τα Προγράμματα  Χειροσφαίρισης   – Παιδαγωγικά παιχνίδια και Προδημοτικής Ηλικίας (4 ½  και άνω ).
  • Ο Δήμος Αγ. Δομετίου θα επιχορηγήσει όλα τα προγράμματα για το Α΄ τετράμηνο
  • Ο Δήμος Ιδαλίου θα επιχορηγήσει όλα τα προγράμματα για το Α΄ τετράμηνο
  • Η Κοινότητα Ορούντας το Πρόγραμμα χειροσφαίρισης   – Παιδαγωγικά παιχνίδια, μόνο  για όσα παιδιά φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Ορούντας.
  • Η κοινότητα Αγ. Ιωάννη Λευκωσίας το  Πρόγραμμα Χειροσφαίρισης  -Παιδαγωγικά παιχνίδια

Τα στοιχεία των μελών των οποίων το δικαίωμα συμμετοχής επιχορηγείται από τους Δήμους / Κοινότητες θα γνωστοποιούνται στους Δήμους / Κοινότητες για σκοπούς ελέγχου και επιχορήγησης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, πριν προσέλθετε στους χώρους άθλησης επικοινωνήστε μαζί μας.

Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων 10 Σεπτεμβρίου 2018

  • Τα Προγράμματα Κολύμβησης δεν επιχορηγούνται από τους Δήμους και τις Κοινότητες.
  • Επιταγές δεν γίνονται δεχτές.
  • Οι Δημότες θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο κατά την εγγραφή τους.
  • Επιχορηγημένες εγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018
  • Όλα τα μέλη δικαιούνται να κάνουν δωρεάν εγγραφή σε ένα μόνο Πρόγραμμα, αν επιλέξουν και άλλα θα πρέπει να καταβάλουν το ανάλογο ποσό.

Οι εγγραφές γίνονται στους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων στον Υπεύθυνο Γυμναστή. 

Α’  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
€ 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ € 50,00  το τετράμηνο
€ 35,00  το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ € 35,00 τον μήνα
€ 25,00 τον μήνα μέλη ΠΟΠΟ ή  ΠΟΠ
€ 10,00 τον μήνα Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ € 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο  μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 50,00 το Τετράμηνο
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 35, 00 το μήνα
€ 10,00 τον μήνα  Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ  Ε.Ε.Ε. ΔΩΡΕΑΝ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, τα 3α ,4α  κ.ο.κ  παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα άλλα 2, υπαλλήλους του ΚΟΑ καθώς και τα παιδιά των υπαλλήλων του ΚΟΑ