ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

Β΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΚΕ ΛΗΤΩ
Δευτέρα & Πέμπτη 14:20-15:50 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ
Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-16:30 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΙΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΕΠΙΣΚΟΠΗ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Φυσούνη
Χριστίνα
99476849
ΣΚΕ ΑΥΔΗΜΟΥ Δευτέρα & Πέμπτη 15:15-16:15 Φυσούνη
Χριστίνα
99476849
ΤΡΑΧΩΝΙ ΔΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Δευτέρα &
Πέμπτη
13:05-14:00 Αυξεντίου          Κωνσταντίνος 99688184
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΩΔΙΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 15:00-16:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΚΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΚΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
Α’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
Β΄ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 15:00-16:00 Καλλονά
Κούλλα
99913834
ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 14:15-15:15 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΚΑ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Αυξεντίου          Κωνσταντίνος 99688184
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Θ΄ ΚΑΨΑΛΟΥ Τρίτη
Σάββατο
13:05-14:00
09:00-10:00
Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
Τετάρτη 13:05-14:00 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΙΕ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-17:00
08:30-10:00
Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ(Α-Β-Γ)
Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
09:00-10:00
Ανδρέου
Στέλλα
99548838
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ(Δ-Ε-ΣΤ)
Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:00
11:00-12:00
Ανδρέου
Στέλλα
99548838
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ
Τετάρτη
Σάββατο
14:15-15:15
09:00-10:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΣΟΥΝΙ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
10:00-11:00
Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΠΑΧΝΑ Τετάρτη 15:00-17:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΙΣΤ΄ΖΑΚΑΚΙ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
09:30-10:30
Καλλονά
Κούλλα
99913834
ΚΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:30
09:30-11:00
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Σάββατο 09:00-11:00 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΕΡΗΜΗ Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
10:00-11:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΚΟΡΦΗ Σάββατο 11:00-13:00 Πουργούρη
Έλενα
99553423
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σάββατο 09:00-10:30 Πουργούρη
Έλενα
99553423

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-KIDS ATHLETICS

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 15:00-16:00 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 14:30-15:30 Ανδρέου
Στέλλα
99548838

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 16:45-17:45 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Σάββατο 09:00-11:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΙΕ’ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΥΨΩΝΑΣ Γ΄ Δευτέρα & Πέμπτη 13:10-14:10 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
ΥΨΩΝΑΣ Α΄ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΚΔ’ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:30 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-15:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Ε’ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τετάρτη 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 09:00-10:00
10:00-11:00
ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ Τετάρτη 15:15-16:15
16:15-17:15
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 11:20-12:20
12:20-13:20
Β΄ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τετάρτη 13:Ο5-15:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄ Τετάρτη
Σάββατο
15:00-17:00
09:00-11:00
Στυλιανού
Μαίρη
99458154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα &
Πέμπτη
13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τρίτη & Παρασκευή 13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-16:00
10:00-12:15
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Τετάρτη 14:00-15:00 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Σάββατο 10:00-11:00
ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Τετάρτη 16:00-17:00 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Σάββατο 12:00-13:00
ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
10:00-11:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τρίτη & Παρασκευή 14:45-15:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Δευτέρα &
Τετάρτη
13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΥΨΩΝΑΣ Α΄ Δευτέρα & Πέμπτη 15:45-16:45 Κελελής Στέλιος 99338854
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη &
Παρασκευή
14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη &
Παρασκευή
16:00-17:00 Κελελής Στέλιος 99338854
ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
09:00-10:00
Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:15-16:15
10:15-11:15
Κελελής Στέλιος 99338854
Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
16:30-17:30
11:30-12:30
Κελελής Στέλιος 99338854

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Σάββατο 10:30-11:30

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Δευτέρα &
Παρασκευή
08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Τρίτη &
Παρασκευή
09:30-11:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Δευτέρα &  Πέμπτη 09:30-10:30 Παναγίδου Χάρις 99488154
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ Τρίτη &
Παρασκευή
11:15-12:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΝΕΜΟ Τρίτη
Παρασκευή
09:00-09:45
10:30-11:15
Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ Τρίτη &
Τετάρτη
09:30-11:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ Δευτέρα &  Πέμπτη 10:00-11:00 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ Τρίτη &
Πέμπτη
08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-09:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη &
Παρασκευή
11:45-12:30 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δευτέρα
Πέμπτη
10:00-11:00
11:15-12:15
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Τρίτη &
Παρασκευή
09:00-10:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΕRΜΑ BABYLAND Τρίτη
Πέμπτη
11:15-12:00
09:15-10:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:00-20:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:30-22:00
19:30-21:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Σάββατο 10:30-12:30
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-21:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τρίτη 21:00-23:00
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τετάρτη 19:00-21:00
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-21:30 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &  Πέμπτη 18:00-20:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δευτέρα &  Πέμπτη 20:00-21:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 20:00-22:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη 20:00-22:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:45-22:15
20:00-21:30
Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 20:00-21:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:30-21:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &  Πέμπτη 20:00-21:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Τετάρτη 19:30-20:30 Παναγίδου Χάρις 99488154
4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη & 18:30-20:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Σάββατο 11:00–13:00

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00
09:00-10:00
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δευτέρα  & Τρίτη & Τετάρτη & Πέμπτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
Τρίτη & Πέμπτη
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
10:00-11:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 18:30-19:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:45-20:45 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-19:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 08:20-09:20 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΓΗΠΕΔΟ Μπάσκετ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη Παρασκευή 08:00-09:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
AQUA AEROBIC
Δευτέρα
Παρασκευή
07:00-08:00
07:30-08:30
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τρίτη &
Πέμπτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ PILATES Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND
Δευτέρα &
Τετάρτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00
18:00-19:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τετάρτη
Σάββατο
17:00-18:00
08:00-09:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Δευτέρα & Πέμπτη 17:30-18:30
18:30-19:30
Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΠΥΡΓΟΣ Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-20:30 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ZUMBA-BODY SCULPT
Τρίτη & Παρασκευή 19:15-20:15 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΒΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
AEROBICS-PILATES-FUNCTIONAL
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Δευτέρα & Τετάρτη 18:30-19:30 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 10:00-11:00 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-10:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ:ΜΑΜΜΑΔΕΣ-ΠΑΙΔΙΑ
Τετάρτη
Σάββατο
17:00-18:00
08:00-09:00
Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-20:30 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τετάρτη
Σάββατο
18:30-19:30
08:00-09:00
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:10-19:10 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
08:15-09:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ Δευτέρα Τετάρτη 09:30-10:15
08:30-09:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Δευτέρα Τετάρτη 10:30-11:15
09:30-10:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ
Τρίτη
Τετάρτη
09:45-10:30
10:00-10:45
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ
Τετάρτη
Πέμπτη
09:00-09:45
08:30-09:15
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Τρίτη Παρασκευή 08:45-09:30
09:15-10:00
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Σάββατο 11:00-12:30 Καλλονά
Κούλλα
99913834
ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δευτέρα
Πέμπτη
09:15-10:00
10:30-11:15
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΚΕ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 10:00-11:30 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ Τρίτη & Παρασκευή 08:15-09:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ Τρίτη & Παρασκευή 09:15-10:00 Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 10:05-10:50 Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
10:15-11:15 Στυλιανού
Μαίρη
99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη
09:00-10:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Τρίτη & Παρασκευή 10:15-11:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΝ
Τετάρτη
Σάββατο
09:00-09:45
11:15-12:00
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
Δευτέρα &
Πέμπτη
09:40-11:10 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Τρίτη Παρασκευή 09:15-10:15
09:40-10:40
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη
11:30-12:15 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Δευτέρα  Παρασκευή 11:25-12:10
12:30-13:15
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Τρίτη 10:00-11:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ
Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ
Τρίτη Πέμπτη 08:30-09:30
08:00-09:00
Σαματά
Αγγέλα
99425723

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής για Παιδιά

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δηλώσεις Συμμετοχής για Ενήλικες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα Συμμετοχής

Α’  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
€ 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ € 50,00  το τετράμηνο
€ 35,00  το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ € 35,00 τον μήνα
€ 25,00 τον μήνα μέλη ΠΟΠΟ ή  ΠΟΠ
€ 10,00 τον μήνα Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ € 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο  μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 50,00 το Τετράμηνο
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 35, 00 το μήνα
€ 10,00 τον μήνα  Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ  Ε.Ε.Ε. ΔΩΡΕΑΝ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, τα 3α ,4α  κ.ο.κ  παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα άλλα 2, υπαλλήλους του ΚΟΑ καθώς και τα παιδιά των υπαλλήλων του ΚΟΑ