Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 14:20-15:50 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Δευτέρα & Πέμπτη 14:15-15:45 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Παναγίδου Χάρις 99488154
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
Δευτέρα & Πέμπτη 15:15-16:15 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Δευτέρα & Πέμπτη 14:15-15:15 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Σαματά Αγγέλα 99425723
Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Σαματά Αγγέλα 99425723
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
Τρίτη & Παρασκευή 14:00-15:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Τρίτη & Παρασκευή 14:00-15:00 Παναγίδου Χάρις 99488154
Τρίτη & Παρασκευή 15:15-16:15 Παναγίδου Χάρις 99488154
Τρίτη & Παρασκευή 14:15-15:15 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Τρίτη & Παρασκευή 13:10-14:10 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Τρίτη & Παρασκευή 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Τετάρτη 13:05-14:00 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τετάρτη
Σάββατο
15:30-17:00
08:30-10:00
Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-14:15
09:00-10:00
Πουργούρη Έλενα 99553423
Τρίτη
Σάββατο
13:05-14:00
09:00-10:00
Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Τετάρτη
Σάββατο
14:15-15:15
10:15-11:15
Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-14:15
09:00-10:00
Ανδρέου Στέλλα 99548838
Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
11:00-12:00
Ανδρέου Στέλλα 99548838
Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Τετάρτη
Σάββατο
14:15-15:15
09:00-10:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:00
10:00-11:00
Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
11:00-12:00
Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
09:00-10:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
09:30-10:30
Καλλονά Κούλλα 99913834
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-14:15
09:30-10:30
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
Τετάρτη &
Παρασκευή
15:00-16:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Σάββατο 09:00-11:00 Παναγίδου Χάρις 99488154
Τετάρτη
Σάββατο
13:30-14:30
11:15-12:15
Λοϊζίδου Άννα 99688410

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 15:00-16:00 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τρίτη & Παρασκευή 15:00-16:00 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:00
10:00-11:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Τετάρτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Σαματά Αγγέλα 99425723
Τρίτη & Παρασκευή 16:30-17:30 Σαματά Αγγέλα 99425723
Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:00
10:30-11:30
Σαματά Αγγέλα 99425723

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Δευτέρα & Πέμπτη 13:10-14:10 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Τρίτη & Παρασκευή 14:00-15:00 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:30
16:30-17:30
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Τρίτη & Παρασκευή 13:05-16:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Τετάρτη 14:00-15:00 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 09:00-10:00
10:00-11:00
Τετάρτη 15:15-16:15
16:15-17:15
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 11:15-12:15
12:15-13:15
Τετάρτη 13:Ο5-15:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Τετάρτη
Σάββατο
14:30-16:30
09:00-11:00
Στυλιανού
Μαίρη
99458154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Δευτέρα & Πέμπτη 13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τρίτη & Παρασκευή 13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-16:00
10:00-12:15
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Τετάρτη 14:30-15:30 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Σάββατο 10:00-11:00
ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Τετάρτη 16:30-17:30 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Σάββατο 12:00-13:00
ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
10:00-11:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τρίτη & Παρασκευή 14:45-15:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Δευτέρα &
Τετάρτη
13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΥΨΩΝΑΣ Α΄ Δευτέρα & Πέμπτη 15:45-16:45 Κελελής Στέλιος 99338854
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη &
Παρασκευή
14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη
Παρασκευή
16:15-17:15
16:00-17:00
Κελελής Στέλιος 99338854
ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
09:00-10:00
Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:15-16:15
10:15-11:15
Κελελής Στέλιος 99338854
Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
16:30-17:30
11:30-12:30
Κελελής Στέλιος 99338854

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟ
ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Σάββατο 10:30-11:30

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Δευτέρα &
Παρασκευή
08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Τρίτη &
Παρασκευή
10:00-11:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Δευτέρα &  Πέμπτη 09:30-10:30 Παναγίδου Χάρις 99488154
ΝΕΜΟ Τρίτη
Παρασκευή
09:15-10:00
10:30-11:15
Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ Τρίτη
Παρασκευή
09:30-10:30
09:00-10:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ Δευτέρα &  Πέμπτη 10:00-11:00 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ Τρίτη &
Πέμπτη
08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-09:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΝΗΠ. PUPPIES Δευτέρα &
Πέμπτη
09:00-10:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη &
Παρασκευή
11:45-12:30 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δευτέρα &
Πέμπτη
11:15-12:15 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Τρίτη &
Παρασκευή
09:00-10:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΕRΜΑ BABYLAND Τρίτη
Πέμπτη
11:15-12:00
09:15-10:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:00-20:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:30-22:00
19:30-21:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Σάββατο 10:15-12:15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-21:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τετάρτη 19:00-21:00
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-21:30 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &  Πέμπτη 18:00-22:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 20:00-22:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη 20:00-22:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:45-22:45
20:00-22:00
Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:00-21:00
19:00-20:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:30-21:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη & 18:30-20:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Σάββατο 11:00–13:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00
09:00-10:00
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δευτέρα  & Τρίτη & Τετάρτη & Πέμπτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 18:30-19:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:45-20:45 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΖ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα &
Τετάρτη
19:30-20:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-19:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 08:20-09:20 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τρίτη &
Πέμπτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ PILATES Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND
Δευτέρα &
Τετάρτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00
18:00-19:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τετάρτη
Σάββατο
17:00-18:00
08:00-09:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Δευτέρα & Πέμπτη 17:30-18:30
18:30-19:30
Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΧΟΡΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΠΥΡΓΟΣ Δευτέρα & Πέμπτη 18:10-19:10 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-20:30 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ZUMBA-BODY SCULPT
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
 
ΒΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
AEROBIC-PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Δευτέρα & Τετάρτη 18:30-19:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-PERFECT LEGS
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:00 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοϊζίδου Άννα 99688410
I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-10:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τετάρτη
Σάββατο
18:30-19:30
08:00-09:00
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:10-19:10 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
PILATES
Τρίτη & Πέμπτη 08:00-09:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
08:15-09:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ Δευτέρα Τετάρτη 09:30-10:15
08:30-09:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Δευτέρα Τετάρτη 10:30-11:15
09:30-10:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ
Τρίτη
Τετάρτη
09:45-10:30
10:00-10:45
Παναγίδου Χάρις 99488154
ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ
Τετάρτη
Πέμπτη
09:00-09:45
08:30-09:15
Παναγίδου Χάρις 99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Τρίτη Παρασκευή 08:45-09:30
09:15-10:00
Παναγίδου Χάρις 99488154
ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τετάρτη Παρασκευή 08:15-09:00
07:00-07:45
Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 10:55-11:40 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΣΚΕ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 10:00-10:45 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ Τρίτη & Παρασκευή 08:15-09:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ Τρίτη & Παρασκευή 09:15-10:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 10:05-10:50 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
10:15-11:15 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη
09:00-09:45 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Τρίτη & Παρασκευή 10:15-11:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΝ
Τετάρτη
Σάββατο
10:15-11:00
10:00-10:45
Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
Δευτέρα &
Πέμπτη
09:30-11:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη
11:30-12:15 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 10:05-10:50 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Τρίτη 10:00-11:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ
Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ
Τρίτη & Πέμπτη 08:15-09:45 Σαματά Αγγέλα 99425723
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A΄Τετράμηνο 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Δηλώσεις για παιδία

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.  – Δεκέμ.
Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν. – Απρ.

Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Γ’ΔΙΜΗΝΟ
Μαΐου – Ιουν.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Γενικής Άθλησης
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€20
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
Εξειδικευμένα Προγράμματα
€50
€50
€30
€35
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€35
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€20
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
Κολύμβησης
€30 το μήνα
€20 το μήνα για Παιδιά Πενταμελών & Πολύτεκνων Οικ. Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€10 το μήνα για τις Ειδικές Κατηγορίες
Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.  – Δεκέμ.

Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν. – Απρ.
Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Γ’ΔΙΜΗΝΟ
Μαΐου – Ιουν.

Δικαίωμα Συμμετοχής
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€20
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ Ε.Ε.Ε. (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ 3Α, 4Α Κ.Ο.Κ. ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ 2, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΑ

A΄Τετράμηνο 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Δηλώσεις για ενήλικες

Δικαίωμα
Συμμετοχής
Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.,Οκτ.,Νοεμ.,Δεκ.
Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν.,Φεβ.,Μαρ.,Απρ.
Γ΄ΔΙΜΗΝΟ
Μάιος, Ιουν.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Γυμναστική
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€25 το δίμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€10 το δίμηνο
€15 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες:
€5 το μήνα
Καλαθόσφαιρα
Πετοσφαίριση
Φούτσαλ
Προσαρμοσμένη κ.α.
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€25 το δίμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€10 το δίμηνο
€15 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες:
€5 το μήνα
Κολύμβηση
€30 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες: €10 το μήνα
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΟΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ