Ετήσια Προγράμματα 2020 – 2021

Έναρξης των μαθημάτων στις 7/9/2020

ΠΑΙΔΙΑ

         ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Β’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:45-14:45

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-16:30

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:15-17:15

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ

Δευτέρα &
Πέμπτη

13:05-14:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

Α’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δευτέρα &
Τετάρτη

13:05-14:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Δ΄ΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

Β΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΚΕ ΛΗΤΩ

Τρίτη & Παρασκευή

14:15-15:45

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Β΄ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:30

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-15:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΚΑ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΙΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

14:05-15:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΚΘ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:30

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Θ΄ ΚΑΨΑΛΟΥ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

Α΄ΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
10:00-11:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

Β΄ΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Σάββατο

14:15-15:15
11:15-12:15

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Τετάρτη

13:05-14:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΙΕ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τετάρτη
Σάββατο

15:30-17:00
09:00-10:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
10:00-11:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ

Τετάρτη &
Παρασκευή

13:05-14:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΚΥΒΙΔΕΣ

Τετάρτη
Σάββατο

14:00-15:00
09:30-10:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΠΑΧΝΑ

Τετάρτη
Σάββατο

15:15-16:45
10:45-12:15

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΙΣΤ΄ΖΑΚΑΚΙ

Τετάρτη
Σάββατο

15:30-16:30
09:30-10:30

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΚΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

15:00-16:30
09:00-10:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Σάββατο

09:00-10:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΡΗΜΗ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
10:05-11:05

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΚΟΛΟΣΣΙ Α΄

Τετάρτη
Σάββατο

14:05-15:05
09:00-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-KIDS ATHLETICS

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

14:30-15:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

Γ΄ΥΨΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΚΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

16:15-17:15

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΙΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΗ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

16:45-17:45

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σάββατο

09:00-11:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σάββατο

10:30-12:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΙΕ’ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

Α΄ΥΨΩΝΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

ΚΑ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΚΔ’ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:30

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

14:00-15:00

Πουργούρη
Έλενα

99553423

Ε’ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Σάββατο

09:00-10:00
10:00-11:00

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ

Τετάρτη

15:15-16:15
16:15-17:15

Λοΐζου
Χριστιάνα

99380658

Σάββατο

11:15-12:15
12:15-13:15

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄

Τετάρτη

15:00-16:00
16:00-17:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

 Σάββατο

09:00-10:00
10:00-11:00

         ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα &
Πέμπτη

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τρίτη & Παρασκευή

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τετάρτη
Σάββατο

13:15-16:00
10:00-12:15

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη & Παρασκευή

16:00-17:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Τετάρτη
Σάββατο

16:00-17:00
10:00-11:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Τετάρτη
Σάββατο

14:00-15:00
11:00-12:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Ι’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

Α΄ΥΨΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη &
Παρασκευή

13:05-14:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη &
Παρασκευή

14:30-15:30

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΚΘ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
08:00-09:00

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

15:15-16:15
10:15-11:15

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

16:30-17:30
11:30-12:30

Βασιλείου Χρύσανθος

96452505

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ

Δευτέρα
Πέμπτη

08:30-10:00

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

09:00-09:45

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΔΡΟΣΟΥΛΑ

Δευτέρα &
Πέμπτη

09:45-10:45

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ

Δευτέρα
Πέμπτη

09:45-10:45
10:30-11:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ

Δευτέρα &
Τετάρτη

09:30-11:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΝΕΜΟ

Δευτέρα Παρασκευή

11:00-12:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΝΗΠ. ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δευτέρα
Πέμπτη

09:15-10:15
10:00-11:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη &
Παρασκευή

11:45-12:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Τρίτη &
Παρασκευή

09:00-11:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ

Δευτέρα &  Παρασκευή

10:30-11:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τρίτη &
Παρασκευή

09:00-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕRΜΑ BABYLAND

Τρίτη
Πέμπτη

11:15-12:00
09:15-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Τετάρτη

10:00-11:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

19:00-20:30

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα  Τετάρτη

20:30-22:00
19:30-21:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-21:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Τρίτη

21:00-23:00

Τετάρτη

21:15-22:45

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τετάρτη

19:00-21:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-21:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη  Παρασκευή

19:00-20:00
19:30-20:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

20:00-21:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα &  Πέμπτη

18:00-21:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τετάρτη

20:00-22:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα &
Τετάρτη

20:00-21:30

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα   Τετάρτη

20:45-22:15
20:00-21:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη  Πέμπτη

20:30-22:00
20:45-22:15

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τετάρτη

18:30-20:30

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη &

18:30-20:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Σάββατο

11:15–13:15

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00
09:00-10:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Τρίτη & Πέμπτη
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

10:00-11:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

Δευτέρα  & Τρίτη & Τετάρτη & Πέμπτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΠΑΚ

Δευτέρα & Πέμπτη

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

09:00-10:00

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΤ

Τρίτη & Πέμπτη

07:00-08:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

18:30-19:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

19:45-20:45

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Δευτέρα & Τετάρτη

18:00-19:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:20-09:20

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Παρασκευή

08:10-09:10

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τρίτη &
Πέμπτη

08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-TABATA

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00
18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
PILATES

Τρίτη & Παρασκευή

17:00-18:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
POUND WORKOUT-TABATA

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND

Δευτέρα &
Τετάρτη

08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τετάρτη
Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Δευτέρα & Πέμπτη

17:30-18:30
18:30-19:30

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:15-19:15

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-19:30

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
BODY ENERGY

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΑΛΑΣΣΑ
BODY ENERGY

Τετάρτη
Σάββατο

18:00-19:00
07:45-08:45

Σαματά
Αγγέλα

99425723

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-20:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΥΡΓΟΣ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ-ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:15-20:15

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
STRONG BY ZUMBA

Τετάρτη
Σάββατο

18:30-19:30
08:00-09:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT

Δευτέρα & Τετάρτη

18:30-19:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-PERFECT LEGS

Τρίτη & Παρασκευή

10:00-11:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ- FULL BODY WORK OUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:15-19:15

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-19:30

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES

Τρίτη & Πέμπτη

17:00-18:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΑΣΩΜΑΤΟΣ
PILATES

Τετάρτη
Σάββατο

18:00-19:00
10:00-11:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

18:10-19:10

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
PILATES

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Σάββατο

18:30-19:30
08:00-09:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ

Δευτέρα &
Πέμπτη

08:15-09:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ

Δευτέρα Τετάρτη

09:50-10:35
08:20-09:05

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Δευτέρα Τετάρτη

10:50-11:35
09:15-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ

Τρίτη
Τετάρτη

09:45-10:30
10:00-10:45

Παναγίδου
Χάρις

99488154

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τρίτη
Παρασκευή

10:30-11:30
10:00-11:00

Παναγίδου
Χάρις

99488154

ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ

Τετάρτη Πέμπτη

09:00-09:45
09:30-10:15

Παναγίδου
Χάρις

99488154

ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα &
Πέμπτη

08:30-09:30

Παναγίδου
Χάρις

99488154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τρίτη Παρασκευή

08:45-09:30
09:00-09:45

Παναγίδου
Χάρις

99488154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Σάββατο

11:00-12:30

Καλλονά
Κούλλα

99913834

ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δευτέρα
Πέμπτη

10:15-11:00
11:00-11:45

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τρίτη Πέμπτη

16:00-17:00
15:30-16:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

11:00-11:45

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη & Παρασκευή

10:15-11:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ

Τετάρτη Παρασκευή

08:30-09:15
09:45-10:30

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τρίτη Πέμπτη

09:45-10:30
09:15-10:00

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ

Τρίτη & Παρασκευή

08:30-09:30

Στυλιανού
Μαίρη

99458154

ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ

Δευτέρα &
Πέμπτη

09:00-10:30

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ – ΧΟΡΟΣ

Τρίτη & Παρασκευή

09:00-10:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Τρίτη & Παρασκευή

10:15-11:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΝ

Τρίτη Σάββατο

17:15-18:00
10:45-11:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:30-09:15

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

Δευτέρα &
Πέμπτη

09:30-11:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
FLOORBALL

Πέμπτη

13:40-15:10

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΟΝ

Τρίτη

09:30-11:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δευτέρα &
Τετάρτη

11:45-12:30

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Σάββατο

11:00-12:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Τετάρτη

09:00-10:30

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ

Δευτέρα &
Πέμπτη

11:00-12:30

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Τρίτη & Παρασκευή

09:15-10:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΙΔΡΥΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:15

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.