ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Β’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:45-14:45

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΙΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-16:30

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:10-16:10

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΣΚΕ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:15-16:15

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΤΡΑΧΩΝΙ ΔΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

Γ΄ΥΨΩΝΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:15-15:15

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΩΔΙΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΚΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΚΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

Α’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

Β΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΣΚΕ ΛΗΤΩ

Τρίτη & Παρασκευή

14:20-15:50

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Β΄ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

Τρίτη & Παρασκευή

15:00-16:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-15:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:45-14:45

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΚΑ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

14:30-15:30

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Θ΄ ΚΑΨΑΛΟΥ

Τρίτη
Σάββατο

13:05-14:00
09:15-10:15

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Τετάρτη

13:05-14:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΙΕ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τετάρτη
Σάββατο

15:30-17:00
08:30-10:00

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
09:00-10:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ

Τετάρτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ

Τετάρτη
Σάββατο

14:15-15:15
08:45-09:45

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΣΟΥΝΙ

Τετάρτη
Σάββατο

14:00-15:00
09:00-10:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΠΑΧΝΑ

Τετάρτη
Σάββατο

15:15-17:15
10:00-12:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΙΣΤ΄ΖΑΚΑΚΙ

Τετάρτη
Σάββατο

15:30-16:30
09:30-10:30

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΚΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη & Παρασκευή

15:00-16:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Σάββατο

09:00-11:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΡΗΜΗ

Τετάρτη
Σάββατο

13:05-14:00
10:00-11:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σάββατο

09:00-10:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΟΡΦΗ

Σάββατο

11:00-13:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-KIDS ATHLETICS

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

15:00-16:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

14:30-15:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ

Τετάρτη & Παρασκευή

13:05-14:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

16:00-17:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

16:45-17:45

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σάββατο

09:00-11:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΙΕ’ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Δευτέρα & Πέμπτη

16:00-17:00

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΥΨΩΝΑΣ Γ΄

Δευτέρα & Πέμπτη

13:10-14:10

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

ΥΨΩΝΑΣ Α΄

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΚΔ’ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ

Τρίτη & Παρασκευή

15:30-16:30

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

13:05-15:00

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

Ε’ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Τετάρτη

13:05-14:00
14:00-15:00

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

Σάββατο

09:00-10:00
10:00-11:00

ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ

Τετάρτη

15:15-16:15
16:15-17:15

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

Σάββατο

11:15-12:15
12:15-13:15

Β΄ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τετάρτη

13:Ο5-15:00

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄

Τετάρτη
Σάββατο

15:00-17:00
09:00-11:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τρίτη & Παρασκευή

13:15-16:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

Τετάρτη
Σάββατο

13:15-16:00
10:00-12:15

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ

Τετάρτη

14:00-15:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Σάββατο

10:00-11:00

ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Τετάρτη

16:00-17:00
09:50-10:50

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Σάββατο

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη & Παρασκευή

16:00-17:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δευτέρα &
Τετάρτη

13:05-14:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Δευτέρα & Πέμπτη

13:05-14:00

Κελελής Στέλιος

99338854

ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Κελελής Στέλιος

99338854

ΥΨΩΝΑΣ Α΄

Δευτέρα & Πέμπτη

15:45-16:45

Κελελής Στέλιος

99338854
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

14:30-15:30

Κελελής Στέλιος

99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

16:00-17:00

Κελελής Στέλιος

99338854
ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄

Τετάρτη
Σάββατο

14:00-15:00
09:00-10:00

Κελελής Στέλιος

99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τετάρτη
Σάββατο

15:15-16:15
10:15-11:15

Κελελής Στέλιος

99338854
Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Τετάρτη
Σάββατο

16:30-17:30
11:30-12:30

Κελελής Στέλιος

99338854

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

14:30-15:30

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Σάββατο

11:30-12:30

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ

Δευτέρα &  Πέμπτη

08:30-09:30

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Τρίτη & Παρασκευή

09:00-10:30

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Τρίτη & Παρασκευή

10:45-11:30

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ

Δευτέρα
Πέμπτη

09:45-10:45
10:30-11:30

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΝΕΜΟ

Τρίτη
Παρασκευή

09:00-09:45
10:30-11:15

Γιαννακού Μαίρη

99318597

ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ

Τρίτη & Τετάρτη

09:30-11:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΔΡΟΣΟΥΛΑ

Δευτέρα &  Πέμπτη

09:45-10:45

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ

Δευτέρα &  Πέμπτη

11:00-12:00

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

09:00-09:45

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη & Παρασκευή

11:45-12:30

Λοϊζίδου Άννα

99688410

ΝΗΠ. ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δευτέρα
Πέμπτη

10:00-11:00
11:15-12:15

Λοϊζίδου Άννα

99688410

ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τρίτη & Παρασκευή

09:00-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕRΜΑ BABYLAND

Τρίτη
Πέμπτη

11:15-12:00
09:15-10:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

19:00-20:30

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα  Τετάρτη

20:30-22:00
19:30-21:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Σάββατο

10:30-12:30

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-21:30

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Τρίτη

21:00-23:00

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη

18:15-19:15

Γιαννακού Μαίρη

99318597

Τετάρτη

19:00-22:00

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-21:30

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:00-20:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

20:00-21:30

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα &  Πέμπτη

18:00-20:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δευτέρα &  Πέμπτη

20:00-21:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τετάρτη

20:00-22:00

Αλεξάνδρου Γαβριήλ

99463351

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα  Τετάρτη

20:45-22:15
20:00-21:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα  Τετάρτη

20:00-21:00
19:00-20:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τρίτη & Πέμπτη

20:00-21:30

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

18:30-20:00

Κούλλουρος Κυριάκος

99217771

Σάββατο

11:00–13:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00
09:00-10:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Χριστοφόρου Αντιγόνη

99351134

Δευτέρα  & Τρίτη & Τετάρτη & Πέμπτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

Τρίτη & Πέμπτη
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

10:00-11:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

18:30-19:30

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Πέμπτη

19:45-20:45

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Δευτέρα & Τετάρτη

18:00-19:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:20-09:20

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
AEROBIC-PILATES-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ

Τρίτη & Παρασκευή

08:00-09:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τρίτη &
Πέμπτη

08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
POUND WORKOUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND

Δευτέρα
Τετάρτη

08:30-09:30
08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00
18:00-19:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND

Τετάρτη
Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Δευτέρα & Πέμπτη

17:30-18:30
18:30-19:30

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:15-19:15

Λοΐζου Χριστιάνα

99380658

ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Σαματά
Αγγέλα

99425723

ΒΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
AEROBICS-PILATES-FUNCTIONAL

Δευτέρα & Πέμπτη

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-20:30

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΥΡΓΟΣ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Πουργούρη Έλενα

99553423

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ZUMBA-BODY SCULPT

Τρίτη & Παρασκευή

19:15-20:15

Πουργούρη Έλενα

99553423

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Τρίτη & Παρασκευή

19:00-20:00

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT

Δευτέρα & Τετάρτη

18:30-19:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT

Τρίτη & Παρασκευή

10:00-11:00

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
PILATES-FULL BODY WORK OUT

Τρίτη & Παρασκευή

18:15-19:15

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS

Τρίτη & Παρασκευή

19:30-20:30

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

17:00-18:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

18:00-19:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ:ΜΑΜΜΑΔΕΣ-ΠΑΙΔΙΑ

Τετάρτη
Σάββατο

17:00-18:00
08:00-09:00

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

19:30-20:30

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Σάββατο

18:30-19:30
08:00-09:00

Αυξεντίου Κωνσταντίνος

99688184

ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
PILATES

Δευτέρα & Πέμπτη

18:10-19:10

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
PILATES

Τρίτη & Παρασκευή

18:00-19:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ

Δευτέρα & Πέμπτη

08:15-09:00

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ

Δευτέρα
Τετάρτη

09:30-10:15
08:30-09:15

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Δευτέρα
Τετάρτη

10:30-11:15
09:30-10:15

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ

Τρίτη
Τετάρτη

09:45-10:30
10:00-10:45

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα
Παρασκευή

11:00-12:00
10:00-11:00

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ

Δευτέρα
Πέμπτη

08:30-09:30
09:15-10:15

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΣΚΕ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τετάρτη
Πέμπτη

09:00-09:45
08:30-09:15

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τρίτη
Παρασκευή

08:45-09:30
09:00-09:45

Παναγίδου Χάρις

99488154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Σάββατο

11:00-12:30

Καλλονά Κούλλα

99913834

ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δευτέρα
Πέμπτη

09:15-10:00
10:30-11:15

Λοϊζίδου
Άννα

99688410

ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Τρίτη & Παρασκευή

11:00-11:45

Λοϊζίδου Άννα

99688410

ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Τρίτη & Παρασκευή

10:00-10:45

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ

Τρίτη & Παρασκευή

08:15-09:00

Φυσούνη Χριστίνα

99476849

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ

Τρίτη
Παρασκευή

09:40-10:20
08:45-09:30

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τρίτη
Παρασκευή

10:25-11:05
09:35-10:20

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ

Τρίτη
Πέμπτη

08:30-09:30
09:05-10:05

Στυλιανού Μαίρη

99458154

ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ

Δευτέρα
Τετάρτη

08:45-10:15
09:00-10:30

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Τρίτη & Παρασκευή

10:15-11:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ – ΧΟΡΟΣ

Τρίτη & Παρασκευή

09:00-10:00

Χρίστου Γιωργούλλα

99517814

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΝ

Τετάρτη
Σάββατο

10:40-11:25
11:15-12:00

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δευτέρα & Πέμπτη

09:00-09:45

Καφούρης Δημήτρης

97777718

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

Δευτέρα & Πέμπτη

09:40-11:10

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Τρίτη & Παρασκευή

09:15-10:15

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

99863510

ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δευτέρα & Τετάρτη

11:30-12:15

Θεοδώρου Γιάννης

96717571

ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Δευτέρα

11:15-12:45

Λοϊζίδου Άννα

99688410

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Τρίτη

10:00-11:30

Δημοσθένους Ροδούλα

99881817

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ

Τρίτη & Παρασκευή

11:00-12:30

Αντωνίου Φυτούλα

99576695

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ

Τρίτη & Πέμπτη

08:00-09:00

Σαματά Αγγέλα

99425723

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής για Παιδιά

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δηλώσεις Συμμετοχής για Ενήλικες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα Συμμετοχής

Α’  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
€ 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ € 50,00  το τετράμηνο
€ 35,00  το τετράμηνο μέλη  ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ € 35,00 τον μήνα
€ 25,00 τον μήνα μέλη ΠΟΠΟ ή  ΠΟΠ
€ 10,00 τον μήνα Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ € 30,00 το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο  μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 50,00 το Τετράμηνο
€ 15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 35, 00 το μήνα
€ 10,00 τον μήνα  Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ  Ε.Ε.Ε. ΔΩΡΕΑΝ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, τα 3α ,4α  κ.ο.κ  παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα άλλα 2, υπαλλήλους του ΚΟΑ καθώς και τα παιδιά των υπαλλήλων του ΚΟΑ