Έναρξη προγράμματος 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

ΣΚΕ ΛΗΤΩ Β΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 14:20-15:50 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΣΚΕ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ
Δευτέρα & Πέμπτη 14:15-15:45 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 14:15-15:15 Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΙΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΕΠΙΣΚΟΠΗ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:45-14:45 Φυσούνη
Χριστίνα
99476849
ΤΡΑΧΩΝΙ ΔΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Δευτέρα &
Πέμπτη
13:05-14:00 ΑυξεντίουΚωνσταντίνος 99688184
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΚΖ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΚΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
Α’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΙΘ’ ΑΓ. ΦΥΛΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:30 Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 14:15-15:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
Γ΄ΥΨΩΝΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΚΑ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:10-14:10 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β΄ΥΨΩΝΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Πουργούρη
Έλενα
99553423
ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΙΕ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-17:00
08:30-10:00
Γιαννακού
Μαίρη
99318597
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ(Α-Β-Γ)
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-14:15
09:00-10:00
Ανδρέου
Στέλλα
99548838
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ(Δ-Ε-ΣΤ)
Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
11:00-12:00
Ανδρέου
Στέλλα
99548838
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ
Τετάρτη
Σάββατο
14:15-15:15
09:00-10:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΑΓΡΟΣ Τετάρτη 13:15-15:15 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΣΟΥΝΙ Τετάρτη
Σάββατο
15:00-16:00
10:00-11:00
Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΠΑΧΝΑ Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
11:00-12:00
Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΚΕ΄ΕΚΑΛΗΣ Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00
09:00-10:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΙΣΤ΄ΖΑΚΑΚΙ Τετάρτη
Σάββατο
15:30-16:30
09:30-10:30
Καλλονά
Κούλλα
99913834
ΠΙΣΣΟΥΡΙ Τετάρτη
Σάββατο
13:15-14:15
09:30-10:30
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΚΔ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη &
Παρασκευή
15:00-16:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Σάββατο 09:00-10:30 Παναγίδου
Χάρις
99488154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΙΔ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ Τετάρτη &
Παρασκευή
13:05-14:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 16:30-17:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΙΘ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
13:05-14:00 09:30-10:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΙΕ’ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
11:00-12:00
Σαματά
Αγγέλα
99425723

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΣΤ’ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΙΕ’ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΥΨΩΝΑΣ Γ΄ Δευτέρα & Πέμπτη 13:10-14:10 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
ΥΨΩΝΑΣ Α΄ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Ι’ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΚΔ’ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ Τρίτη & Παρασκευή 15:30-16:30
16:30-17:30
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
ΚΗ’ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 13:05-16:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
Ε’ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τετάρτη 13:05-14:00
14:00-15:00
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 09:00-10:00
10:00-11:00
ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ Τετάρτη 15:15-16:15
16:15-17:15
Λοΐζου
Χριστιάνα
99380658
Σάββατο 11:20-12:20
12:20-13:20
Β΄ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τετάρτη 13:Ο5-15:00 Αντωνίου
Φυτούλα
99576695
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄ Τετάρτη
Σάββατο
14:30-16:30
09:00-11:00
Στυλιανού
Μαίρη
99458154

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τρίτη & Παρασκευή 13:15-16:00 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
Τετάρτη
Σάββατο
13:15-16:00
10:00-13:00
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δημοσθένους Ροδούλα 99881817

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Τετάρτη 14:30-15:30 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Σάββατο 10:00-11:00
ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Τετάρτη 16:30-17:30 Ανδρέου
Στέλλα
99548838
Σάββατο 12:00-13:00
ATLANTICA OASIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Τετάρτη
Σάββατο
16:00-17:00
10:00-11:00
Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τρίτη & Παρασκευή 14:45-15:45 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 16:00-17:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
ΚΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 13:05-14:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Α’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Δευτέρα &
Τετάρτη
13:05-14:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΙΘ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΥΨΩΝΑΣ Α΄ Δευτέρα & Πέμπτη 15:45-16:45 Κελελής Στέλιος 99338854
ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη &
Παρασκευή
14:30-15:30 Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρίτη &
Παρασκευή
16:00-17:00 Κελελής Στέλιος 99338854
ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ Τετάρτη
Σάββατο
14:00-15:00
09:00-10:00
Κελελής Στέλιος 99338854
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τετάρτη
Σάββατο
15:15-16:15
10:15-11:15
Κελελής Στέλιος 99338854
Η΄ΟΜΟΝΟΙΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
16:30-17:30
11:30-12:30
Κελελής Στέλιος 99338854

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΑΘΛΟ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 14:30-15:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Σάββατο 10:30-11:30

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ Δευτέρα & Παρασκευή 08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Τρίτη &
Παρασκευή
09:30-11:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ Δευτέρα &  Πέμπτη 10:30-11:15 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Δευτέρα &  Πέμπτη 09:30-10:15 Παναγίδου Χάρις 99488154
ΓΟΥΙΝΗ & Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ Τρίτη
Παρασκευή
10:45-11:30
10:30-11:15
Παναγίδου Χάρις 99488154
ΔΗΜ. ΝΗΠ. ΠΑΛΩΔΙΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 16:00-17:00 Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΝΕΜΟ Τρίτη
Παρασκευή
09:30-10:15
10:30-11:15
Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΙΘ’ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ Τετάρτη 13:05-14:00 Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΓΕΛΑΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑΚΙΑ Τρίτη &
Παρασκευή
09:30-10:30 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ Δευτέρα &  Πέμπτη 09:30-10:15 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΨΩΝΑ Δευτέρα &  Πέμπτη 10:00-11:00 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ Τρίτη & Πέμπτη 08:30-09:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-09:45 Ανδρέου Στέλλα 99548838
ΝΗΠ. PUPPIES Δευτέρα &
Πέμπτη
09:00-10:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη &
Παρασκευή
11:45-12:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΝΗΠ. ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δευτέρα
Τετάρτη
11:15-12:15
09:00-10:00
Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΝΗΠ. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Τρίτη &
Παρασκευή
09:00-10:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΕRΜΑ BABYLAND Τρίτη
Πέμπτη
11:15-12:00
09:15-10:00
Θεοδώρου Γιάννης 96717571

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:00-20:30 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:30-22:00
19:30-21:00
Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Σάββατο 10:15-12:15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-21:30 Γιαννακού Μαίρη 99318597
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Γιαννακού Μαίρη 99318597
Τετάρτη 19:00-21:00
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-21:30 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα &  Πέμπτη 18:00-21:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη 20:00-22:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 20:00-22:00 Αλεξάνδρου Γαβριήλ 99463351
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη 20:00-22:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα  Τετάρτη 20:45-22:15
20:00-21:30
Πουργούρη Έλενα 99553423
ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:30-21:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Δευτέρα & Πέμπτη & 18:30-20:00 Κούλλουρος Κυριάκος 99217771
Σάββατο 11:00–13:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00
09:00-10:00
Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:30 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Τετάρτη 08:00-09:30 Χριστοφόρου Αντιγόνη 99351134
Δευτέρα  Πέμπτη 20:30-21:30 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
Σάββατο 12:00-14:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 18:30-19:30 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
Ζ΄ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Τρίτη & Πέμπτη 19:45-20:45 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΚΖ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα &
Τετάρτη
19:20-20:20 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-19:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
AEROBIC-ΒΑΡΑΚΙΑ-ΜΠΑΛΕΣ-ΚΥΚΛΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 08:20-09:20 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τρίτη &
Πέμπτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ PILATES Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ZUMBA-POUND
Δευτέρα &
Τετάρτη
08:00-09:00 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00
18:00-19:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
PILATES-AEROBIC-ΚΥΚΛΙΚΗ-POUND
Τετάρτη
Σάββατο
17:00-18:00
08:00-09:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
AEROBIC-PILATES
Τετάρτη
Παρασκευή
10:00-11:00
11:00-12:00
Καλλονά Κούλλα 99913834
ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Δευτέρα & Πέμπτη 17:30-18:30
18:30-19:30
Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
POUND WORKOUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοΐζου Χριστιάνα 99380658
ΠΥΡΓΟΣ Δευτέρα & Πέμπτη 18:10-19:10 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΚΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ZUMBA
Δευτέρα & Πέμπτη 19:30-20:30 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ZUMBA-BODY SCULPT
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
ZUMBA
Δευτέρα & Τετάρτη 08:00-09:00 Πουργούρη Έλενα 99553423
ΒΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
AEROBIC-PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Ανδρέου Στέλλα 99548838
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
Β’ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Τρίτη & Παρασκευή 19:00-20:00 Καφούρης Δημήτρης 97777718
ΣΤ΄ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Δευτέρα & Τετάρτη 18:30-19:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-PERFECT LEGS
Τρίτη & Παρασκευή 08:00-09:00 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:00 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
PILATES-FULL BODY WORK OUT
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-19:15 Λοϊζίδου Άννα 99688410
I΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES-PERFECT LEGS
Τρίτη & Παρασκευή 19:30-20:30 Λοϊζίδου Άννα 99688410
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 08:00-09:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-10:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Δευτέρα & Πέμπτη 17:00-18:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τρίτη & Παρασκευή 17:00-18:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Στυλιανού Μαίρη 99458154
Κ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΧΟΡΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Σαματά
Αγγέλα
99425723
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τετάρτη
Σάββατο
18:30-19:30
08:00-09:00
Αυξεντίου Κωνσταντίνος 99688184
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄
PILATES
Δευτέρα & Πέμπτη 18:10-19:10 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΙΑ΄ΤΣΙΡΕΙΟ
PILATES
Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
08:15-09:00 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΟΥ Δευτέρα Τετάρτη 09:30-10:15
08:30-09:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Δευτέρα Τετάρτη 10:30-11:15
09:30-10:15
Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ
ΧΟΡΟΙ
Τρίτη
Τετάρτη
09:45-10:30
10:00-10:45
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΧΟΡΟΙ Τετάρτη
Πέμπτη
09:00-09:45
08:30-09:15
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Τρίτη Παρασκευή 08:45-09:30
09:30-10:15
Παναγίδου
Χάρις
99488154
ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τετάρτη Παρασκευή 08:15-09:00
07:00-07:45
Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΚΕ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 11:40-12:25 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΣΚΕ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 10:00-10:45 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΕΣΤΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ Τρίτη & Παρασκευή 08:15-09:00 Φυσούνη Χριστίνα 99476849
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΝ Τετάρτη  Παρασκευή 09:15-10:15
09:00-09:45
Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Τετάρτη  Παρασκευή 10:05-10:50
09:50-10:35
Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ Δευτέρα &
Πέμπτη
10:15-11:15 Στυλιανού Μαίρη 99458154
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ Δευτέρα &
Πέμπτη
10:30-11:15 Καλλονά Κούλλα 99913834
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΖΑΚΑΚΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη 
09:00-09:45 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Τρίτη & Παρασκευή 10:15-11:00 Χρίστου Γιωργούλλα 99517814

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
Δευτέρα &
Πέμπτη
09:30-11:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:00 Ευσταθίου Κωνσταντίνος 99863510
ΙΔΡΥΜΑ
ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ
Δευτέρα &
Τετάρτη
11:30-12:15 Θεοδώρου Γιάννης 96717571
ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Λοϊζίδου
Άννα
99688410
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Τρίτη 10:00-11:30 Δημοσθένους Ροδούλα 99881817
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΤΖΧΑΪΜΕΡ
ΙΘΑΚΗ
Τρίτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Αντωνίου Φυτούλα 99576695
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ
Τρίτη & Πέμπτη 08:30-09:30 Σαματά
Αγγέλα
99425723

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A΄Τετράμηνο 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Δηλώσεις για παιδία

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.  – Δεκέμ.
Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν. – Απρ.

Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Γ’ΔΙΜΗΝΟ
Μαΐου – Ιουν.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Γενικής Άθλησης
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€20
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
Εξειδικευμένα Προγράμματα
€50
€50
€30
€35
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€35
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€20
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
Κολύμβησης
€30 το μήνα
€20 το μήνα για Παιδιά Πενταμελών & Πολύτεκνων Οικ. Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€10 το μήνα για τις Ειδικές Κατηγορίες
Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.  – Δεκέμ.

Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν. – Απρ.
Δικαίωμα Συμμετοχής
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Γ’ΔΙΜΗΝΟ
Μαΐου – Ιουν.

Δικαίωμα Συμμετοχής
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€30
€15
€5 – Ειδικές Κατηγορίες
€20
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€25
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€15
Ειδικές Κατηγορίες
€10
Ειδικές Κατηγορίες
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΛΗΠΤΩΝ Ε.Ε.Ε. (ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ 3Α, 4Α Κ.Ο.Κ. ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ 2, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΑ

A΄Τετράμηνο 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Δηλώσεις για ενήλικες

Δικαίωμα
Συμμετοχής
Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Σεπτ.,Οκτ.,Νοεμ.,Δεκ.
Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Γεν.,Φεβ.,Μαρ.,Απρ.
Γ΄ΔΙΜΗΝΟ
Μάιος, Ιουν.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Γυμναστική
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€25 το δίμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€10 το δίμηνο
€15 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες:
€5 το μήνα
Καλαθόσφαιρα
Πετοσφαίριση
Φούτσαλ
Προσαρμοσμένη κ.α.
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€45 το τετράμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€15 το τετράμηνο
€25 το δίμηνο
Ειδικές Κατηγορίες:
€10 το δίμηνο
€15 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες:
€5 το μήνα
Κολύμβηση
€30 το μήνα
Ειδικές Κατηγορίες: €10 το μήνα
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΟΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ