Έναρξη προγράμματος Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

Στο Πρόγραμμα Γενικής Άθλησης διδάσκονται τα πιο κάτω αθλήματα και διεξάγεται στον αθλητικό χώρο του σχολείου σας.
Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, Χειροσφαίριση-Αγωνίσματα Στίβου
Στόχος του προγράμματος είναι η προ-αθλητική προετοιμασία και βασική εκπαίδευση στην τεχνική και τακτική όλων των πιο πάνω αθλημάτων, η παροχή κινήτρων για περαιτέρω ενασχόληση με τον αθλητισμό και η διαρκής βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υγείας των παιδιών.

ΑΡΓΑΚΑ Δευτέρα & Πέμπτη 3:15-4:15μ.μ Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΧΛΩΡΑΚΑ Β΄ Δευτέρα & Πέμπτη 2:00-3:00μ.μ Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Α Δευτέρα & Πέμπτη 3:30-5:00μ.μ.
3:15-4:45μ.μ
Νεοφύτου Μιχάλης 99542642
ΕΜΠΑ Δευτέρα & Πέμπτη 1:05-2:05μ.μ Κοσμίδης Σαμψών 99 231374
ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Πέμπτη 3:45-5:15μ.μ. Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
ΑΡΓΑΚΑ  Δευτέρα & Πέμπτη 4:15-5:15μ.μ. Πελοπίδα Ερμολία 99 949203
ΠΟΛΕΜΙ Τρίτη & Παρασκευή 17:30-18:30μ.μ. Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΤΣΑΔΑ Δευτέρα & Τετάρτη 13:05-14:05μ.μ. Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ Σάββατο 11:45-13:15μ.μ Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΣΚΕ ΠΕΓΕΙΑΣ Τρίτη& Παρασκευή  10:00-11:00π.μ.
3:45-4:45μ.μ.
Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Β΄ Τρίτη & Παρασκευή 3:15-4:45μ.μ. Νεοφύτου Μιχάλης 99542642
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ Δευτέρα & Πέμπτη 1:05-2:05μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 1:05-2:05μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 3:30-4:30μ.μ. Γεωργίου Ρένος 99 211900
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη 1:05-2:05μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
ΕΜΠΑ Τρίτη & Παρασκευή 1:05-2:05μ.μ. Κοσμίδης Σαμψών 99 231374
 ΧΛΩΡΑΚΑ Α΄ Τρίτη& Παρασκευή 2:05-3:35μ.μ Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
Δ’ ΔΗΜ. ΚΕΝΤΡΟΝ Π.Α.ΠΑΙΔΙΩΝ  Τετάρτη & Πέμπτη 2:30-3:30μ.μ.
3:45-4:45μ.μ.
Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ Τετάρτη & Παρασκευή 1:05-2:05μ.μ.
2:15-3:15μ.μ.
Κοσμίδης Σαμψών 99 231374
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΤΑΛΛΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 4:00-5:00μ.μ Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΟΥΚΛΙΑ Τετάρτη & Σαββάτο 16:00-17:00μ.μ.
8:45-:45π.μ.
Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΜΕΣΟΓΗ Τρίτη & Παρασκευή  13:05-14:05μ.μ. Καραολής  Γιάννης 99 879776
ΤΑΛΑ Τετάρτη & Σαββάτο 4:45-5:45μ.μ 11:30-12:30μ.μ. Γεωργίου Ρένος 99 211900
ΤIMH Τρίτη & Σαββάτο 4:45-5:45μ.μ./ 1:05-2:05μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
ΜΑΝΔΡΙΑ Σάββατο 11:00-13:00μ.μ. Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855

ΤΕΝΙΣ

Το ΤΕΝΙΣ είναι ένα συναρπαστικό άθλημα, προσιτό σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 – 14 χρόνων.
Τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα του Τένις θα διδαχθούν την τεχνική των διαφόρων κτυπημάτων θα αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους καθώς επίσης και την βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.

Γήπεδα Αλεξανδρουπόλεως Δευτέρα & Πέμπτη 2:15-3:15μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
Γήπεδα Αλεξανδρουπόλεως Δευτέρα & Πέμπτη 3:15-4:15μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
Γήπεδα Αλεξανδρουπόλεως Τρίτη& Παρασκευή 2:15-3:15μ.μ Γεωργίου Ρένος 99 211900
Γήπεδα Αλεξανδρουπόλεως Τετάρτη & Σαββάτο 2:15-3:15μ.μ
9:15-10:15π.μ.
Γεωργίου Ρένος 99 211900
Γήπεδα Αλεξανδρουπόλεως Τετάρτη & Σαββάτο 3:15-4:15μ.μ
10:15-11:15π.μ.
Γεωργίου Ρένος 99 211900

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα αποκλειστικά γυναικείο. Και εκτελείται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Στο πρόγραμμα Τα παιδιά θα διδαχθούν την τεχνική όλων των οργάνων της Ρυθμικής Γυμναστικής (ΣΤΕΦΑΝΙ, ΚΟΡΔΕΛΑ, ΜΠΑΛΑ,ΚΟΡΥΝΕΣ και ΣΧΟΙΝΑΚΙ), καθώς και τους βασικούς κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων.

 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 4:00-5:00μ.μ Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τρίτη & Παρασκευή 2:30-3:30μ.μ Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 3:30-4:30μ.μ
5:15-6:15μ.μ.
Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΤΑΛΛΟΥ Τετάρτη & Σαββάτο 2:05-3:05μ.μ
10:00-11:00π.μ.
Πολεμίτου Λουΐζα 99014701

ΧΟΡΟΣ

ΧΟΡΟΣ είναι η έκφραση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου μέσω Ρυθμικών κινήσεων. Με άλλα λόγια ο χορός είναι η ομιλία της ψυχής, το Αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας σωματικών κινήσεων, Ψυχικού κόσμου και ρυθμικών συνδυασμών. Το Εξειδικευμένο Πρόγραμμα του Χορού απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-14 χρόνων. Στο πρόγραμμα διδάσκονται Ελληνικοί, Παραδοσιακοί, Λαϊκοί, Κυπριακοί, Μοντέρνοι, και Hip hop χοροί.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 3:00-4:00μ.μ Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 3:30-4:30μ.μ
5:15-6:15μ.μ.
Πολεμίτου Λουΐζα 99014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΤΑΛΛΟΥ Τετάρτη & Σαββάτο 1:05-2:05μ.μ
9:00-10:00π.μ.
Πολεμίτου Λουΐζα 99014701

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ( ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ)

Η επιτραπέζια αντισφαίριση σαν άθλημα χαρακτηρίζεται ατομικό. Στα επιμέρους αγωνίσματα της περιλαμβάνονται το ατομικό, το διπλό, το μικτό και το ομαδικό αγώνισμα.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Δευτέρα &Πέμπτη 4:00-5:00μ.μ Βαβατσούλης Δημήτρης 99 450557
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη & Σάββατο 7:30-8:30μ.μ.
11:00-12:00μ.
Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

Η Καλαθοσφαίριση είναι ένα ομαδικό άθλημα. Παίζεται με δύο ομάδες των πέντε ατόμων σε ένα γήπεδο με δύο αντικριστά καλαθιά. Σκοπός των ομάδων είναι να βάλουν με σουτ την μπάλα μέσα στο καλάθι όσο το δυνατόν περισσότερες φορές.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 3:30-4:30μ.μ Κοσμίδης Σαμψών 99231374

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΟ

Το “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ” είναι ένα πολύ δημοφιλές ομαδικό άθλημα, στα πλαίσια του οποίου τα παιδιά θα αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους, θα βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και θα διδαχθούν τα βασικά στοιχεία της τεχνικής και τακτικής του αθλήματος καθώς και τους κανονισμούς του.
Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που ενθουσιάζει, συναρπάζει και μαγεύει πάρα πολλούς ανθρώπους.

SPORTIVO Τρίτη & Τετάρτη 2:15-3:30μ.μ. ΚαραολήςΓιάννης 99879776

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Το να μπορεί ένα παιδί ή ένας έφηβος να κολυμπάει σωστά είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Το να τολμήσει να πάει στα βαθειά να του επιτραπεί να πάει μόνος ή με φίλους στην θάλασσα ή στην πισίνα, είναι αναντικατάστατες εμπειρίες που πρέπει να αποκτήσει κάθε παιδί. ΤΟ Εξειδικευμένο πρόγραμμα της Κολύμβησης έχει σαν στόχο, την εξοικείωση με το νερό και την εκμάθηση των 4ων στυλ κολύμβηση Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο και Πεταλούδας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΠΑΦΟΥ Δευτέρα &Τετάρτη 3:30-4:30μ.μ.
9:45- 10:45π.μ.
Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΠΑΦΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 3:45-4:45μμ Βαβατσούλης Δημήτρης 99 450557
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒ. ΠΑΦΟΥ Δευτέρα &
Τετάρτη
3:00-4:00μμ
2:30-3:30μμ
Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση των παιδιών στη κίνηση και στη ψυχοπνευματική καλλιέργεια τους μέσα από το παιχνίδι. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια και τις ασκήσεις να αναπτύξουν την ομαδικότητα, και την συνεργασία.

ΠΑΣΥΔΥ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 9:00-10:00π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99521292
ΠΑΣΥΔΥ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00-11:00π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99521292
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 11:15-12:00μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00-12:45μ.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΚΟΙΝ. ΝΗΠ. ΚΟΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:05-14:05μ.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
10ον  ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 13:05-14:05μ.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΝΗΠ.ΤΡΑΙΝΑΚΙ  ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:30-10:30π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΚΟΙΝ. ΝΗΠ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:45-11:45π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΦΩΛΙΤΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00-10:30π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΝΗΠ. ΜΟΥΤΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:05-14:05μ.μ. Πολεμίτου Λουΐζα 99 014701
Α΄ΧΛΩΡΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. / ΛΕΜΠΑΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:05-14:05μ.μ. Λεωνίδου Κυριάκος 99 629855
ΝΗΠ.CASA ΤΕΤΑΡΤΗ 10:40-11:40π.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
3ον  ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΤΕΤΑΡΤΗ 13:05-14:35μ.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν Αεροβική Γυμναστική, ασκήσεις με βαράκια, Pilates, Yoga, Zumba, Step, Κυκλική Γυμναστική,Gross-Training καθώς επίσης ασκήσεις σύσφιξης και τόνωσης του σώματος.Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ   ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δευτέρα & Πέμπτη 5:45-6:45μ.μ. Λεωνίδου  Κυριάκος 99629855
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Δευτέρα & Πέμπτη 6:00-7:00μ.μ. Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ    ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δευτέρα & Πέμπτη 7:15-8:15μ.μ. Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ    ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δευτέρα & Πέμπτη 8:15-9:15μ.μ. Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΚΟΥΚΛΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 5:00-6:00μ.μ. Πολεμίτου  Λουΐζα 99 014701
ΜΕΣΟΓΗ Δευτέρα & Πέμπτη 5:30-6:30μ.μ. Πολεμίτου  Λουΐζα 99 014701
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ Δευτέρα & Πέμπτη 5:10-6:10μ.μ. Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557
ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα & Τετάρτη 7:15-8:15μ.μ. Γεωργίου Ρένος 99211900
ΤΑΛΑ Τρίτη& Παρασκευή 6:30-7:30μ.μ. Χριστοδούλου Μαριάννα 99 521292
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ Τρίτη & Πέμπτη 8:00-10:00π.μ. Λεωνίδου  Κυριάκος 99 629855
ΤΙΜΗ Τρίτη& Παρασκευή 7:15-8:15μ.μ. Γεωργίου Ρένος 99211900
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τρίτη 6:00-7:00μ.μ.
( AEROBICS)
Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τρίτη 7:00-8:00μ.μ.
( PILATES)
Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 4:00-5:00μ.μ.
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ
Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 5:00-6:00μ.μ.
ZUMBA/POUND
Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 6:00-7:00μ.μ.
POUND / PILATES
Πελοπίδα Ερμολία 99949203
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ Τετάρτη & Παρασκευή 7:15-8:15μ.μ. AEROBICS/PILATES
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ
Πελοπίδα Ερμολία 99949203

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ (ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ)

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα , Futsal.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝ.ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ
FUTSAL
Τετάρτη 5:30-7:00μ.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δευτέρα & Πέμπτη 6:20-7:20μ.μ. Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΜΠΑΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Δευτέρα & Πέμπτη 8:00-9:00μ.μ. Νεοφύτου Μιχάλης 99542642
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Δευτέρα & Πέμπτη 7:00-8:00μ.μ. Κοσμίδης Σαμψών 99231374
 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝ.ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Δευτέρα & Πέμπτη 7:30-8:30μ.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝ.ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ
/ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Τρίτη & Παρασκευή 6:00-7:00μ.μ. Κοσμίδης Σαμψών 99231374
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τρίτη & Παρασκευή 5:00-6:00μ.μ. Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τετάρτη & Πέμπτη 9:30-10:30μ.μ.
10:30-11:30π.μ.
Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Τετάρτη & Σάββατο 7:30-8:30μ.μ.
11:00-12:00μ.
Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ Τρίτη & Παρασκευή 10:15-11:15π.μ Γεωργίου Ρένος 99211900
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΦΟΥ Δευτέρα & Πέμπτη 6:00-7:00μ.μ Γεωργίου Ρένος 99211900

ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το κολύμπι είναι άθλημα με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το να μπορεί κάποιος να κολυμπά σωστά είναι μια πολλή σημαντική εμπειρία, που πρέπει να αποκτήσει κάθε άνθρωπος. Η κολύμβηση βελτιώνει τους μηχανισμούς θερμορύθμισης του οργανισμού κάνοντας μας πιο ανθεκτικούς σε αρρώστιες και ιούς. Η κολύμβηση είναι μια απαραίτητη δεξιότητα η οποία θα μας επιστρέψει να απολαύσουμε με ασφάλεια την θάλασσα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Τρίτη & Παρασκευή 9:30-10:30π.μ Βαβατσούλης Δημήτρης 99450557

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση της φυσικής κατάστασης, η ψυχαγωγία και η κοινωνική επαφή μεταξύ των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Λέσχες Ηλικιωμένων στους ακόλουθους χώρους.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δευτέρα & Πέμπτη 8:45-9:15π.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΝΕΦΕΛΗ-ΤΑΛΙΩΤΗ Δευτέρα & Πέμπτη 8:00-8:30π.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΣΚΕ ΤΑΛΑΣ Τρίτη 8:30-9:15π.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΣΚΕ ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ Τετάρτη 8:30-9:15π.μ. Καραολής Γιάννης 99879776
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τρίτη & Παρασκευή 10:45-11:45π.μ. Παπαμιλτιάδου Μυρτούλα 97857867
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Τρίτη & Παρασκευή 9:30-10:30π.μ. Παπαμιλτιάδου Μυρτούλα 97857867
ΠΟΛΕΜΙ Τρίτη & Παρασκευή 8:00-9:00π.μ. Παπαμιλτιάδου Μυρτούλα 97857867
ΣΚΕ ΠΑΦΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 9:00-9:45π.μ. Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΣΚΕ ΜΟΥΤΑΛΛΟΥ Τρίτη& Παρασκευή 9:00-9:45π.μ./ 10:00-10:45π.μ. Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΣΚΕ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Τετάρτη & Παρασκευή 11:00-11:45 Κοσμίδης  Σαμψών 99231374
ΣΚΕ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ Δευτέρα & Πέμπτη 11:30-12:30μ.μ. Γεωργίου Ρένος 99211900
ΚΥΡΙΑΚΕΙΔΙΟ Δευτέρα & Πέμπτη 10:15-11:15π.μ. Γεωργίου Ρένος 99211900

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ € 30,00  το τετράμηνο
€ 25,00 το τετράμηνο μέλη
ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ €50,00  το τετράμηνο
€ 35,00  το τετράμηνο μέλη
ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ € 30,00 τον μήνα και
€ 20,00  μέλη ΠΟΠΟ ή  ΠΟΠ
€10,00  τον μήνα Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ € 30,00 το τετράμηνο
€25,00 το τετράμηνο μέλη ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ
€15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ € 45,00 το Τετράμηνο
€15,00 Ειδικές κατηγορίες
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ €30,00 το μήνα
€10,00 τον μήνα  Ειδικές κατηγορίες
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αφορούν τους κατόχους κοινωνικής κάρτας, τα 3α ,4α  κ.ο.κ  παιδιά της ίδιας οικογένειας νοουμένου ότι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τα άλλα 2,υπαλλήλους του  ΚΟΑ καθώς και τα παιδιά των υπαλλήλων του ΚΟΑ