ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ Δευτέρα & Πέμπτη 2:40 –3:40μ.μ Γερμανού Μαρία 99765611
ΣΩΤΗΡΑ Γ Δευτέρα & Πέμπτη 4:00 –5:00μμ Γερμανού Μαρία 99765611
ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Τρίτη  & Παρασκευή 2:00 –3:00μ.μ Παρπούνα Μαρία 96554566
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Β Τετάρτη & Σάββατο 4:00-5:00μ.μ.
9:00-10:00π.μ
Γερμανού Μαρία 99765611
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Δ Δευτέρα & Πέμπτη 2:45 – 3:45μ.μ Μαρία Σίμοβα 99974558
ΔΕΡΥΝΕΙΑ Γ Τρίτη & Παρασκευή 4:15 – 5:15μ.μ Φαρτούνοβ Βασίλης 99291417
ΟΡΜΗΔΕΙΑ B Τετάρτη 4:00 – 5:30μ.μ Σίμοβα Μαρία 99974558
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Α Τρίτη & Παρασκευή 4:00 – 5:00μ.μ Σίμοβα Μαρία 99974558

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TENNIS

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
(Τζιοβάνη Μπλοκ –δρόμος Φρενάρου)
Τρίτη & Παρασκευή 4:00-5:00μ.μ Φαρτούνοβ Βασίλης 99291417
ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Τρίτη & Παρασκευή 5:30 – 7:00μ.μ Φαρτούνοβ Βασίλης 99291417
ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ Τετάρτη
Σάββατο
2:45 – 3:45μ.μ
9:45 – 10:45π.μ
Φαρτούνοβ Βασίλης 99291417

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝO ΜΙΝΙ VOLEYBALL

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΣΡΙΩΝ
Δευτέρα & Πέμπτη 2:00 – 3:30μ.μ Παύλος Κωνσταντίνου 99125625

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ: Δευτέρα & Πέμπτη 7:30 – 8:30μ.μ Βασίλης Φαρτούνοβ 99291417
Δημοτικό Σχολείο
Αυγόρου  Β
Δευτέρα & Πέμπτη 7:30 – 8:30μ.μ  Μαρία Παρπούνα 96554566
Δημοτικό Σχολείο
Δασάκι Άχνας
Pilates
Δευτέρα & Πέμπτη 6:00 – 7:00μ.μ Μαρία Παρπούνα 96554566
Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ Τρίτη & Παρασκευή 6:00 – 7:00μ.μ Βασίλης Φαρτούνοβ 99291417
ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ BE SHAPE ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 7:45 – 8:45π.μ Μαρία Παρπούνα 96554566

Σ.Κ.Ε – ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΛΕΣΧΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ Τρίτη
&
Παρασκευή
8:00 – 9:30π.μ Σίμοβα Μαρία 99974558
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΒΙΩΝ – ΑΥΓΟΡΟΥ Τετάρτη 11:20 – 12:20π.μ Παύλος Κωνσταντίνου 99125625
ΣΚΕ ΛΙΟΠΕΤΡΙ Δευτέρα
10:15 – 11:00π.μ
Τετάρτη
9:00 – 9:45π.μ
Παύλος Κωνσταντίνου 99125625
ΣΚΕ ΑΥΓΟΡΟΥ- ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ Τετάρτη
&
Πέμπτη
10:15– 11:15π.μ Παύλος Κωνσταντίνου 99125625
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥ Τρίτη &  Παρασκευή 8:30 – 9:30π.μ Παύλος Κωνσταντίνου 99125625
Σ.Κ.Ε ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Σ.Κ.Ε ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Δευτέρα & Τετάρτη
Πέμπτη
9:00 – 9:45π.μ
11:45 – 12:30π.μ
Μαρία Παρπούνα
Βασίλης Φαρτούνοβ
96554566
99291417
Κ.Ε.ΠΑ Τρίτη & Παρασκευή 10:00 – 11:00π.μ Βασίλης Φαρτούνοβ 99291417
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΥΛΙΚΩΝ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Τρίτη & Πέμπτη 8:45 – 9:45π.μ Μαρία Παρπούνα 96554566
ΣΚΕ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΤΗΤΑΣ
 Τετάρτη
Δευτέρα
10:00 – 10:45π.μ Μαρία Παρπούνα 96554566
ΣΚΕ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
Τρίτη & Παρασκευή 8:30 -9:30π.μ Γερμανού Μαρία 99765611
ΣΚΕ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Δευτέρα& Πέμπτη 8:30 – 9:30π.μ Γερμανού Μαρία 99765611
ΣΚΕ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ Τρίτη & Παρασκευή 9:45 – 10:45μ.μ Γερμανού Μαρία 99765611
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΑ
Τρίτη
&
Παρασκευή
3:15 – 3:45μ.μ Γερμανού Μαρία 99765611
ΦΑΡΟΣ ΖΩΗΣ Δευτέρα
&
Παρασκευή
3:15 – 4:15μ.μ  Σίμοβα Μαρία 99974558
ΣΚΕ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Δευτέρα& Πέμπτη
Τετάρτη
6:00 – 7:00μ.μ  Σίμοβα Μαρία 99974558
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Τετάρτη 6:00 – 6:30μ.μ Γερμανού Μαρία 99765611

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΓΟ - ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΗΠ. Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Δευτέρα& Πέμπτη 8:30 – 10:00π.μ Σίμοβα Μαρία 99974558
ΝΗΠ. Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ Τρίτη   & Πέμπτη 10:15 -11:00π.μ Μαρία Παρπούνα 96554566
ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟΣ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
Τρίτη  & Παρασκευή 9:45 –  11:15π.μ Σίμοβα Μαρία 99974558
Los Amicos
ΛΙΟΠΕΤΡΙ
Δευτέρα & Πέμπτη 9:30 – 11:00π.μ Γερμανου Μαρία 99765611
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Δευτέρα & Πέμπτη 11:15 – 12:00π.μ Γερμανου Μαρία 99765611
ΚΙΒΩΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΑ
Τρίτη & Παρασκευή 11:00- 12:30π.μ Γερμανου Μαρία 99765611
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ Δευτέρα & Πέμπτη 11:30 – 13:00π.μ

Παύλος Κωνσταντίνου

99125625
ΚΑΜΕΛΙΝΟ
ΣΩΤΗΡΑ
ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΕ ΦΡΕΝΑΡΟΥ
Τρίτη & Παρασκευή
Δευτέρα& Πέμπτη
10:45 – 11:30π.μ
9:30- 10:15π.μ

Παύλος Κωνσταντίνου
Παύλος Κωνσταντίνου

99125625
99125625
ΑΡΚΟΥΔΙΝΟΣ
ΔΕΡΥΝΕΙΑ
Δευτέρα& Πέμπτη 10:15 – 11:00π.μ Σίμοβα Μαρία 99974558
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΚΕ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΩΤΗΡΑ
Δευτέρα& Πέμπτη 10:45 – 11:45π.μ Βασίλης Φαρτούνοβ 99291417
Β ΚΟΙΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΥΓΟΡΟΥ
Τρίτη & Πέμπτη 11:15 – 12:00π.μ Μαρία Παρπούνα 96554566
ΝΗΠ. ΜΑΝΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Τρίτη  & Παρασκευή 11:15 – 12:15π.μ Βασίλης Φαρτούνοβ 99291417