ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

Μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας MOVE WEEK οι Γυμναστές του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους βρέθηκαν σήμερα στα Κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ . Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ελλοχεύει για την υγεία ο καθιστικός τρόπος ζωής . Ο στόχος της εκδήλωσης «ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιτεύχθηκε αφού τα 25 περίπου άτομα από το προσωπικό του ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ συμμετείχαν με όρεξη και ενθουσιασμό.