Επαρχιακό πρωτάθλημα χειροσφαίρισης – ΑΓΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Γενικής Άθλησης ΑΓΟ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου  στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»  η πρώτη Φάση του  Επαρχιακού  πρωταθλήματος   χειροσφαίρισης  ( Επαρχίας Λευκωσίας )με συμμετοχή παιδιών από τα Δημοτικά σχολεία Περνέρα, Αγ. Ομολογητές, Τσέρι Α΄, Τσέρι Β΄ , Περιστερώνας , Ορούντας  και  Γ΄ Παλουριώτισσας.