ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΟ ΣΤΗΝ ΕΔΚΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

Τα Μέλη του προγράμματος ΑΓΟ (Αθλητισμός Γυναίκα και Άνδρας και τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Χορού και Ρυθμικής Γυμναστικής για παιδιά ) συμμετείχαν στη εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Δήμος Έγκωμης το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014 στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης.