ΑΓΟ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – MOVE WEEK

Οι γυμναστές του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους βρέθηκαν και στο Δήμο Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας MOVE WEEK