ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 έγινε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιττας για τους γυμναστές των Προγραμμάτων ΑΓΟ Λεμεσού και Εθνικής Φρουράς & Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρόν ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κ. Στέλιος Στυλιανού, η προϊστάμενη των Προγραμμάτων κα Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ, οι συντονιστές και γυμναστές των 2 Προγραμμάτων.

Η προϊστάμενη των Προγραμμάτων κα Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ και ο κ. Στέλιος Στυλιανού απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό στους γυμναστές και ακολούθως έγινε η κοπή της βασιλόπιττας