ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΟ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» για την περίοδο 2016 – 2017.

Συγκεκριμένα γίνονται δεκτές αιτήσεις από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τις ακόλουθες θέσεις:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

  • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Καράτε ή Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με Μαύρη Ζώνη και 2 Νταν στο υπό αναφορά άθλημα
  • 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Χορούς, ή Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής
  • 1 θέση με Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας

ΛΑΡΝΑΚΑ :

  • 1 Θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Χορούς
  • 1 θέση με Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας

Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στο Κεντρικό Γραφείο ΑΓΟ στα γραφεία του ΚΟΑ, Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου Έγκωμη, 2400 Λευκωσία, μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 3.00μμ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, στα τηλέφωνα 22897202, 22897122, και 22897227 και από τις ιστοσελίδες του ΚΟΑ και του Προγράμματος ΑΓΟ www.cyprussports.org και www.ago.org.cy αντίστοιχα.