Έναρξη Προγράμματος ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014