ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του στις 06 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Κατά την φετινή χρονιά θα ισχύσει ετήσια συνδρομή καθώς και μειωμένες τιμές για τους φοιτητές.

 

Για τα μέλη τα οποία ήταν εγγεγραμμένα ολόχρονα κατά την περσινή χρονιά (2020-2021)

και επιθυμούν να επανεγγραφούν και φέτος, θα ισχύσει μειωμένη συνδρομή.

 

Όλες οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους.