Αθλητική Εκδήλωση MOVE WEEK 2014

Το πρόγραμμα « Αθλητισμός Για Όλους »του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Εκδήλωση MOVE WEEK 2014  με τη διοργάνωση πολλών Εκδηλώσεων .

Η Ευρωπαϊκή Αθλητική Εκδήλωση  MOVE WEEK 2014  θα πραγματοποιηθεί  ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου .

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να  προωθήσει τα πλεονεκτήματα της άσκησης και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Ελεύθερη πρόσβαση στα κέντρα του ΑΓΟ

Όλα τα κέντρα του ΑΓΟ  καθ΄ολη   τη διάρκεια της εβδομάδας MOVE WEEK θα είναι ανοικτά προς τους πολίτες για ελεύθερη συμμετοχή και γνωριμία με τα Προγράμματα.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι ο Εθνικός Συντονιστής για την Κύπρο.