ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΑΠ – ΚΥΠΡΟΥ

Γυμναστές του Προγράμματος  Αθλητισμός Για  Όλους  του ΚΟΑ  την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 , στις 09:00 – 10:00  θα βρίσκονται   στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΠΑΠ  Κύπρου Λτδ. για να γυμναστούν μαζί με το προσωπικό  μέσα στα πλαίσια  της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.