Ο Μαζικός Αθλητισμός της κυπριακής κοινωνίας έχει σταθερό προσανατολισμό την εκπλήρωση της κοινωνικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής αποστολής της πολιτείας και αφορά όλους μας.

Επειδή η αθλητική δραστηριότητα είναι κοινωνικό αγαθό, η πολιτεία, μέσω του ΑΓΟ, δημιουργεί τις συνθήκες για να μπορούν όλες και όλοι να αθλούνται. Το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους, μέσω των γενικών και ειδικών προγραμμάτων, αγκαλιάζει και προσφέρει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά, τους ενήλικες, στην τρίτη ηλικία, στις ευάλωτες ομάδες και γενικά σε όλες τις κατηγορίες και ιδιαιτερότητες.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στηρίζοντας και υλοποιώντας τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, επενδύει στην ποιότητα ζωής των πολιτών  με συνειδητή φιλοσοφία την «Δια βίου άσκηση».

Αυτό το πολυσήμαντο έργο που ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια, εδραιώθηκε στην κυπριακή κοινωνία, με θετικές επιδράσεις στο γενικό πληθυσμό.

Η φήμη της μικρής Κύπρου στον τομέα της μαζικής άθλησης έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά της όρια και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για ασύγκριτα μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο.

Η επιτυχία της αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς και σχολιάζεται ευμενώς στα ανώτατα σώματα της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός Για Όλους.

Ολοκληρώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ όλους τους γυμναστές και τη διοικητική ομάδα του προγράμματος  ΑΓΟ, και  όλους εσάς που μας εμπιστεύεσθε    και συμμετέχετε στο πρόγραμμα.