ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ (Λευκωσία και Δάλι)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορεί ότι το Πρόγραμμα ΑΓΟ θα λειτουργήσει και φέτος το Πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ» τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Μέρες και ωρες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ &  ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΕΣ 2:00 – 3:00μμ / 3:00 – 4:00μμ / 4:00 – 5:00μμ
         
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 2:00 – 3:00μμ / 3:00 – 4:00μμ /4:00 – 5:00μμ
          
ΤΕΤΑΡΤΗ &
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ 2:00 – 3:00μμ /10:00   – 11:00πμ
3:00 – 4:00μμ /11:00   –  12:00μ
4:00 – 5:00μμ /12:00   –  1:00μμ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα τηλέφωνα 22897249 / 22897208/ 22897243    

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ A.N. SPORT GYM ΔΑΛΙ 
ΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ &  ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΕΣ 3:00 – 4:00 / 4:00 – 5:00 / 5:00 – 6:00
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 3:00 – 4:00 / 4:00 – 5:00 / 5:00 – 6:00
ΤΕΤΑΡΤΗ &
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ  3:00 – 4:00 /  10:00 – 11:00πμ
 4:00 – 5:00 /  11:00 – 12:00μ
 5:00 – 6:00 /  12:00 – 1:00μμ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί με την Γυμνάστρια του Προγράμματος  Αφροδίτη Φαούτα τηλ. 99317613

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:      

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019  (για τα μαθήματα που θα διεξάγονται Τετάρτη & Σάββατο)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019  (για τα μαθήματα που θα διεξάγονται Δευτέρα & Πέμπτη)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2019  (για τα μαθήματα που θα διεξάγονται Τρίτη & Παρασκευή)
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
(Προπληρωτέο, καταβάλλεται το 1ο μάθημα – Επιταγές δε θα γίνονται δεκτές)
€ 35,00   το μήνα
€ 25,00   το μήνα –  Παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών (Απαραίτητη η προσκόμιση αντίγραφου ταυτότητας μέλους της Π.Ο.Π.Ο ή της Π.Ο.Π)
€ 10,00  το μήνα – το τρίτο παιδί της οικογένειας νοούμενου ότι συμμετέχουν και τα άλλα  δύο.

Τα παιδιά οικογενειών ληπτών δημοσίου βοηθήματος ή ΕΕΕ (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν το σχετικό αντίγραφο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ – (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΑΪΟΣ  2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 2:00 – 3:00μμ ΩΡΑ: 3:00 – 4:00μμ ΩΡΑ: 4:00 – 5:00μμ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ  ΑΒ’ ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ Π.Λ.ΤΣΕΡΙΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Γ΄ ΠΩΛΙΝΑ ΤΣΕΡΙ Α΄
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ
Τηλ. 99325978 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Β΄ ΤΗΛ. 96404910 ΤΣΕΡΙ Β’
Τηλ.96677351 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
   
   
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ Γ’ ΑΛΕΞΙΑ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΙ Α’
 ΤΗΛ. 99171340 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 99324832  ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΤΗΛ.99052744 ΛΑΤΣΙΑ Β’
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ Δ΄ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΤΣΙΑ Δ’
ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ  
   
   
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΑΪΟΣ  2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 2:00 – 3:00μμ ΩΡΑ: 3:00 – 4:00μμ ΩΡΑ: 4:00 – 5:00μμ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.
ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΛΕΞΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΛΙ Γ’
ΤΗΛ.96677351 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ Τηλ. 99324832 ΣΤΑΥΡΟΣ Τηλ. 99052744 ΛΑΤΣΙΑ  Α’
ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄ ΠΕΡΝΕΡΑ  ΛΑΤΣΙΑ Γ’
ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ  Ε΄ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΪΜΑΚΛΙ Γ΄
 ΤΗΛ. 99171340 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ  Α΄ Τηλ. 99802833 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Α΄
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ  ΣΤ΄ Π.Λ. ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ  Β΄
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ – (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΑΪΟΣ  2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ  & ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΩΡΑ: 2:00 – 3:00μμ   / 10:00πμ – 11:00πμ ΩΡΑ: 3:00 – 4:00μμ   /  11:00πμ – 12:00μ ΩΡΑ: 4:00 – 5:00μμ   / 12:00μ – 1:00μμ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΤΑΡΙ
ΕΛΛΟΥ ΟΡΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΥΖΑΚΙΑ
 ΤΗΛ. 96605444 ΑΚΑΚΙ ΤΗΛ. 97803522 ΠΟΤΑΜΙ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ Α’ ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Τηλ.  96249741 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Β΄ 99346323 ΚΛΗΡΟΥ Τηλ. 99052744 ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΜΑΜΜΑΡΗ ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΑΛΑΜΠΡΑ
ΑΡΕΔΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΕΞΙΑ
  ΤΗΛ. 99324832 ΠΕΡΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ - ΜΑΙΟΣ 2019 ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ – ΜΑΙΟΣ 2019
ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 14:00-15:00 ΩΡΑ: 15:0016:00 ΩΡΑ: 16:0017:00
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
(ΟΧΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:15
 Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:15
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:25
ΚΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:25
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:30
ΙΖ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:30
ΙΗ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:35
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
15:35
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:40
Β΄ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
15:45
ΙΑ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:45
Α΄ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
15:50
ΚΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ - ΜΑΙΟΣ 2019 ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ – ΜΑΙΟΣ 2019
ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 14:00-15:00 ΩΡΑ: 15:0016:00 ΩΡΑ: 16:0017:00
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
(ΟΧΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Α΄ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
14:25
ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
15:10
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ
14:30
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
15:15
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:35
ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ
15:20
Ι΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:40
ΠΥΡΓΟΣ
15:25
ΚΑ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:45
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
 15:30
Θ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ - ΜΑΙΟΣ 2019 ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ – ΜΑΙΟΣ 2019
ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ: 14:00-15:00 / 10:00-11:00
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
13:15/09:15
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ
13:10/09:10
ΕΡΗΜΗ
13:20/09:20
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
(Πάρκινγκ Σκάρος)
13:20/09:20
ΚΟΛΟΣΣΙ Α΄
13:30/09:30
Α΄ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13:30/09:30
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ΚΟΛΟΣΣΙ Β΄

13:35/09:35
ΚΘ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
13:35/09:35
ΙΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
13:40/09:40
ΩΡΑ: 15:00-16:00/11:00-12:00
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2
ΥΨΩΝΑΣ Α΄
14:10/10:10
ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ
(Δημοτικό σχολείο)
 14:10/10:10
ΥΨΩΝΑΣ Β΄
14:15/10:15
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
(έξοδος προς Λεμεσό) 
14:20/10:20
ΥΨΩΝΑΣ Γ΄
14:20/10:20
ΛΙΜΝΑΤΗΣ
(έναντι κοιμητηρίου)
14:30/10:30
ΚΔ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:30/10:30
ΚΟΡΦΗ
(Εκκλησία)
 14:35/10:35
ΙΕ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:35/10:35
ΑΠΑΙΣΙΑ
(Εκκλησία)
14:40/10:40
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:40/10:40
Ζ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
14:45/10:45
ΩΡΑ: 16:00-17:00/12:00-13:00
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2
ΤΡΑΧΩΝΙ Α΄
15:15/11:15
ΠΑΧΝΑ
15:10/11:10
ΙΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:25/11:25
ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
15:15/11:15
ΚΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:30/11:30
ΚΥΒΙΔΕΣ
15:20/11:20
ΙΓ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ
15:35/11:35
ΣΟΥΝΙ
15:25/11:25
ΚΑΝΤΟΥ
15:30/11:30

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
ΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ &  ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΕΣ από:   14:00  μέχρι:14:45
14:45            15:30
16:00            16:45
16:45            17:30
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ από:   14:00  μέχρι:14:45
14:45            15:30
16:00            16:45
16:45            17:30
ΤΕΤΑΡΤΗ &
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ TETAΡΤΗ                  ΣΑΒΒΑΤΟ

15:15- 16:00     /    10:00 -10:45
16:30-17:15     /     11:15- 12:00
17:15-18:00    /      12:00-  12:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ CHRYSIS FITNESS CENTER ( ΑΘΗΕΝΟΥ)
ΜΕΡΕΣ  ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

από:14:00  μέχρι: 14:45

από:14:45  μέχρι: 15:30

από:15:45  μέχρι: 16:30

από:16:30  μέχρι: 17:15

  ΩΡΕΣ KOΛΥΜΒΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

από:17:30  μέχρι: 18:30

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΦΟΣ

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ &  ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΕΣ από: 1:45 – 2:30μ.μ.
2:30 – 3:15μ.μ.
3:25 – 4:10μ.μ.
4:15 – 5:00μ.μ.
5:00 – 5:45μ.μ.
5:00 – 5:45μ.μ.
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ από: 1:45 – 2:30μ.μ.
2:30 – 3:15μ.μ.
3:25 – 4:10μ.μ.
4:15 – 5:00μ.μ.
5:00 – 5:45μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ &
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ από: 2:30 – 3:15μ.μ. / 9:30 – 10:15π.μ.
3:25 – 4:10μ.μ. /10:25 – 11:10π.μ
4:15 – 5:00μ.μ. /11:15 – 12:00μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα τηλέφωνα των επαρχιακών γραφείων  του Προγράμματος ΑΓΟ μεταξύ των ωρών 7:30πμ – 3:00μμ
Πάφος:  26936937

Διδάσκουν οι ακόλουθοι Κ.Φ.Α.:
Λεωνίδου Κυριακός – τηλ:99/629855
Μαριάννα Χριστοδούλου – τηλ:99/521292
Κοσμίδης Σαμψών – τηλ:99/231374
Στυλιάνου Στέλλα – τηλ:99/806496
Βαβατσούλης Δημήτρης – τηλ:99/450557
Καραολής Γιάννης – τηλ:99/879776
Πολεμίτου Λουΐζα – τηλ:99/014701
Παπακωνσταντίνου Στέλιος – τηλ:96/510512

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ