Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες για:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να απευθύνονται στην Επιτροπή Προσφορών του ΚΟΑ και να φθάσουν στο κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, καθώς και τις προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τον ΚΟΑ στο τηλέφωνο 22897202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]